banner
Thứ 7, ngày 8 tháng 8 năm 2020
  • văn nghệ mừng Đảng mừng xuân 1
  • văn nghệ mừng Đảng mừng xuân
  • bóng chuyền 1
  • Olympic
  • Bóng chuyền nữ
NutCM THƯ VIỆN HÌNH ẢNH
?
Trang ch?|??ng nh?p
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN IA H'DRAI - TỈNH KON TUM
Chịu trách nhiệm nội dung: Đồng chí Lãnh đạo UBND huyện Ia H'Drai, tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập thông tin: Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông huyện Ia H'Drai, tỉnh Kon Tum;
Email: iahdrai-kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02606515666.
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM KỸ THUẬT
138900 T?ng s? ng??i truy c?p: 244 S? ng??i online:
Phát tri?n:TNC Best Replica Watches