banner
Thứ 7, ngày 8 tháng 8 năm 2020

CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN THUỘC UBND HUYỆN
5-11-2016


 1. Phòng Tài chính - Kế hoạch

- Chức năng, nhiệm vụ chính: Tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: tài chính, tài sản; kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng hợp, thống nhất quản lý kinh tế hợp tác xã, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân. 

- Tổ chức bộ máy

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Nguyễn Thanh Tuấn

Trưởng phòng

0975.975.767

2

 

   

3

Vi Thị Mừng

Chuyên viên

0962.627.612

4

Phạm Tiến Tâm

Chuyên viên

0968.063.505

 

2. Phòng Kinh tế- Hạ tầng

Chức năng, nhiệm vụ chính: Tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; thương mại; quy hoạch xây dựng, kiến trúc; hoạt động đầu tư xây dựng; phát triển đô thị; hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao; nhà ở, công sở; vật liệu xây dựng; giao thông; khoa học và công nghệ; nông nghiệp, nông thôn; tài  nguyên khoáng sản, quản lý đất đai.

Tổ chức bộ máy:

 STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Lê Văn Trung

Trưởng phòng

 

2

Hoàng Trọng Quảng

Phó Trưởng phòng

0905.209.369

3 Lê Văn Bình Phó Trưởng phòng  

4

Vũ Mạnh Đạt

Chuyên viên

0982826062

5

Vũ Văn Nhân

Chuyên viên

0986.110.448

6

Nguyễn Thu Trang

Kế toán

 

 

   

 

3. Phòng Giáo dục và Đào tạo

Chức năng, nhiệm vụ chính:

- Tham mưu, giúp UBND huyện quản lý nhà nước về các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, bao gồm: mục tiêu, chương trình và nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ; bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo. 

- Tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: văn hóa; gia đình; thể dục, thể thao; du lịch; bưu chính, viễn thông và internet; công nghệ thông tin; hạ tầng thông tin; báo chí, xuất bản. 

Tổ chức bộ máy:

 STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Nguyễn Quang Thọ

Trưởng phòng

0169.823.1234

2

Thạch Xuân Hào

Phó trưởng phòng 0968.185.729
3

Trịnh Văn Huy

Phó trưởng phòng  0346.196.678

4

Trần Thị Y

Kế toán

0977728416

5

Lê Bá Khánh Luân

Chuyên viên

 0961.073.479

4. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chức năng, nhiệm vụ chính:

- Tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương về: nông nghiệp; thuỷ lợi; thuỷ sản; phát triển nông thôn; phát triển kinh tế hộ; kinh tế trang trại nông thôn; kinh tế hợp tác xã nông, gắn với ngành nghề, làng nghề ở nông thôn và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân huyện và theo quy định của pháp luật, bảo đảm sự thống nhất quản lý của ngành, lĩnh vực công tác ở địa phương.

- Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc.

Tổ chức bộ máy:

 STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Trần Quý Phương

Trưởng phòng

0974.283.579

2

Nguyễn Minh Thu Phó Trưởng phòng 0969466679

3

Huỳnh Tấn Vũ

Chuyên viên

0866470579

4

 

 

 

 

5. Phòng Lao động-Thương binh và xã hội

Chức năng, nhiệm vụ chính:

Tổ chức bộ máy:

 STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Nguyễn Thị Hồng Lan

Phó phòng phụ trách  

2

Đào Tuấn Bình

  0981943138

6. Phòng Tư Pháp

Chức năng, nhiệm vụ chính:

Tổ chức bộ máy:

 STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Đông Văn Sơn  Trưởng phòng 0973976076

2

Thao Nắp

Phó trưởng phòng 0362742718

7. Trung tâm Văn hóa-Thể thao-Du lịch và Truyền thông

Chức năng, nhiệm vụ chính:

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện và cơ quan chức năng để củng cố, mở rộng sự nghiệp truyền thanh, truyền hình trên địa bàn.  Tiếp sóng và phát sóng các chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình cấp tỉnh Kon Tum, phục vụ nhu cầu tiếp nhận thông tin của nhân dân theo quy định của pháp luật; Sản xuất và phát sóng các chương trình truyền thanh bằng tiếng Việt và bằng các tiếng dân tộc thiểu số.

Tổ chức bộ máy:

 STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Thạch Xuân Hào

Phụ trách điều hành 0968 .185.729

2

Lãi Thế Thành Chuyên viên  096.11.000.36

3

Lê Văn Cao

Tuyên truyền viên

0396889297

4

Trần Đức Hạnh

Lái xe

0986.313.488

5

Nguyễn Văn Sỹ

KTV

0972.022.046

6

Nguyễn Văn Hưởng

KTV

0985.762.061

7

Lưu T.Thanh Xuân

BTV

01664.512343

8

Phạm Công Phùng Chuyên viên 0706.01.11.79

8. Trung Tâm Dịch Vụ Nông Nghiệp huyện:

Chức năng, nhiệm vụ chính:

Tổ chức bộ máy:

 STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Nguyễn Minh Thu

Giám đốc

 0969466679

2

Phan Văn Tiến

Nhân viên

 

3

Thân Văn Hoàn Chuyên viên
 
 
4 Y Thị Bảo Yến Kế toán  

9. Trung tâm Môi trường và dịch vụ đô thị:

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Vũ Văn Nhân

Phó Giám đốc

0986.110.448

2

Trần Hưng Long

Nhân viên

0374943068

3

     
4      

10. Ban Quản lý Đầu tư & Xây dựng huyện:

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Lê Văn Trung

Giám đốc

 

2

Lương Quang Phụng

Phó Giám đốc

0336981234

3      


 

Số lượt xem:6112
Bài viết liên quan:
public Liên kết website
?
Trang ch?|??ng nh?p
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN IA H'DRAI - TỈNH KON TUM
Chịu trách nhiệm nội dung: Đồng chí Lãnh đạo UBND huyện Ia H'Drai, tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập thông tin: Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông huyện Ia H'Drai, tỉnh Kon Tum;
Email: iahdrai-kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02606515666.
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM KỸ THUẬT
138900 T?ng s? ng??i truy c?p: 230 S? ng??i online:
Phát tri?n:TNC Best Replica Watches