banner
Thứ 5, ngày 26 tháng 11 năm 2020

(Sửa đổi, bổ sung lần 02)

(Sửa đổi, bổ sung lần 02)

(Sửa đổi, bổ sung lần 02)

(Sửa đổi, bổ sung lần 02)

(Sửa đổi, bổ sung lần 02)

(Sửa đổi, bổ sung lần 01)

(Sửa đổi, bổ sung lần 01)

(Sửa đổi, bổ sung lần 03)

(Sửa đổi, bổ sung lần 01)

(Sửa đổi, bổ sung lần 02)

(Sửa đổi, bổ sung lần 01)

(Sửa đổi, bổ sung lần 02)

(Sửa đổi, bổ sung lần 01)

( Sửa đổi, bổ sung )

(sửa đổi, bổ sung lần 02)

(sửa đổi, bổ sung)

(Sửa đổi, bổ sung lần 01)

( Sửa đổi, bổ sung lần 02)

(Sửa đổi, bổ sung lần 01)

(Sửa đổi, bổ sung lần 01)

Trang sau
info THÔNG BÁO

public Liên kết website

 

play_circle_filled THƯ VIỆN VIDEO
Trang chủ|Đăng nhập
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN IA H'DRAI - TỈNH KON TUM
Chịu trách nhiệm nội dung: Đồng chí Lãnh đạo UBND huyện Ia H'Drai, tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập thông tin: Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông huyện Ia H'Drai, tỉnh Kon Tum;
Email: iahdrai-kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02606515666.
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM KỸ THUẬT
138900 Tổng số người truy cập: 63 Số người online:
Phát triển:TNC