banner
Thứ 3, ngày 26 tháng 1 năm 2021

HUYỆN UỶ IA H'DRAI
22-2-2019

 

Địa chỉ : Thôn 1, Xã Ia Tơi, Huyện Ia H'Drai, Tỉnh Kon Tum

 

 I. THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY

            - Ông: Nguyễn Hữu Thạch, TUV, Bí thư Huyện ủy 

            - Ông: A Khiên, Phó Bí thư thường trực Huyện uỷ

            - Ông:  Võ Anh Tuấn, Phó Bí thư Huyện ủy

 II. CÁC CƠ QUAN THAM MƯU, GIÚP VIỆC HUYỆN ỦY - HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

1. VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY - HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

         - Ông: Võ Quang Hiền  - Chánh Văn phòng 

         - Email: vqhien.iahdrai@kontum.gov.vn

          SĐT: 0985054827

        - Ông:   Đặng Chí Bảo - P.Chánh Văn phòng 

          SĐT: 

         - Ông: Nguyễn Ngọc Quang - P. Chánh Văn phòng 

         - Email:nnquang.iahdrai@kontum.gov.vn

          SĐT: 0984582001

          - Ông: Nguyễn Hoài Nam - P. Chánh Văn phòng 

          - Email:nhnam.iahdrai@kontum.gov.vn

           - SĐT: 02606504678

2. CƠ QUAN TỔ CHỨC- NỘI VỤ HUYỆN

            - Địa chỉ thư công vụ cơ quan: cqtcnv.iahdrai@kontum.gov.vn

            - Ông: Trần Nam Bộ - Trưởng cơ quan 

           SĐT: 0982453179

           - Email:tnbo.iahdrai@kontum.gov.vn

           - Ông: Nguyễn Vĩnh Thịnh - P. Trưởng cơ quan

           - Email: nvthinh.iahdrai@kontum.gov.vn

           SĐT: 0911543838

            - Ông: Nguyễn Thế Hằng - P. Trưởng cơ quan    

            - Email:nthang.iahdrai@kontum.gov.vn

           SĐT:0974.164.448

            - Ông: Trần Việt Dũng - P. Trưởng cơ quan

            - Email: tvdung.iahdrai@kontum.gov.vn

            - SĐT: 

 3.  CƠ QUAN ỦY BAN KIỂM TRA - THANH TRA HUYỆN

          - Ông: Nguyễn Mạch - Trưởng cơ quan

           - Email: nmach.iahdrai@kontum.gov.vn

          SĐT: 02606512555

          - Ông: Đông Văn Sơn - Phó chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Huyện uỷ

 4. BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY

        - Ông: Đào Anh Tuấn  - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

        - Email: datuan.iahdrai@kontum.gov.vn

          SĐT: 0974731714.

        - Ông: Rơ Châm Luy - P. Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

         - Email: rcluy.iahdrai@kontum.gov.vn

           SĐT: 0988. 816.2205

 5. BAN DÂN VẬN HUYỆN ỦY

         - Ông: Pờ Ly Hảo – UVBTV, Trưởng Ban Dân Vận Huyện uỷ

         - Email: plhao.iahdrai@kontum.gov.vn

          SĐT: 0983925112

         - Ông: Trần Văn Chiến - P. Trưởng Ban Dân vận

         - Email: tvchien.iahdrai@kontum.gov.vn

          SĐT: 0963386616

   6. TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HUYỆN

       -  Ông: Đào Anh Tuấn - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Kiêm Giám Đốc Trung tâm

         SĐT: 0974731714
         
          Email: anhtuanst1402@gmail.com
 
        - Ông: Hà Ngọc KhanhPhó Giám đốc Trung tâm
       
        - Email: hnkhanh.iahdrai@kontum.gov.vn                                                                                                            

 

TTVHTHDL&TT
Số lượt xem:6074
public Liên kết website

 

Trang chủ|Đăng nhập
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN IA H'DRAI - TỈNH KON TUM
Chịu trách nhiệm nội dung: Đồng chí Lãnh đạo UBND huyện Ia H'Drai, tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập thông tin: Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông huyện Ia H'Drai, tỉnh Kon Tum;
Email: iahdrai-kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02606515666.
 
138900 Tổng số người truy cập: 389 Số người online:
Phát triển:TNC