banner
Thứ 3, ngày 19 tháng 10 năm 2021

 

HUYỆN UỶ IA H'DRAI
22-2-2019

 

Địa chỉ : Thôn 1, Xã Ia Tơi, Huyện Ia H'Drai, Tỉnh Kon Tum

 

 I. THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY

            - Ông: Nguyễn Hữu Thạch, TUV, Bí thư Huyện ủy 

            - Ông: A Khiên, Phó Bí thư thường trực Huyện uỷ

            - Ông:  Võ Anh Tuấn, Phó Bí thư Huyện ủy

 II. CÁC CƠ QUAN THAM MƯU, GIÚP VIỆC HUYỆN ỦY - HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

1. VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY - HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

           - Ông: Nguyễn Hoài Nam - P. Chánh Văn phòng phụ trách

          - Email:nhnam.iahdrai@kontum.gov.vn

           - SĐT: 02606504678

           - Ông:   Đặng Chí Bảo - P.Chánh Văn phòng 

             SĐT: 

           - Ông: Nguyễn Ngọc Quang - P. Chánh Văn phòng 

           - Email:nnquang.iahdrai@kontum.gov.vn

             SĐT: 0984582001

         2. CƠ QUAN TỔ CHỨC- NỘI VỤ HUYỆN

            - Địa chỉ thư công vụ cơ quan: cqtcnv.iahdrai@kontum.gov.vn

            - Ông: Trần Nam Bộ - Trưởng cơ quan 

           SĐT: 0982453179

            - Email:tnbo.iahdrai@kontum.gov.v

            - Ông: Nguyễn Thế Hằng - P. Trưởng cơ quan    

            - Email:nthang.iahdrai@kontum.gov.vn

           SĐT:0974.164.448

            - Ông: Trần Việt Dũng - P. Trưởng cơ quan

            - Email: tvdung.iahdrai@kontum.gov.vn

            - SĐT: 

 3.  CƠ QUAN ỦY BAN KIỂM TRA - THANH TRA HUYỆN

          - Ông: Nguyễn Mạch - Trưởng cơ quan

           - Email: nmach.iahdrai@kontum.gov.vn

          SĐT: 02606512555

          - Ông: Đông Văn Sơn - Phó chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Huyện uỷ

 4. BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY

        - Ông: Đào Anh Tuấn  - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội

        - Email: datuan.iahdrai@kontum.gov.vn

          SĐT: 0974731714.

        - Ông: Rơ Châm Luy - P. Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

        - Email: rcluy.iahdrai@kontum.gov.vn

           SĐT: 0988. 816.2205

         - Bà: Đinh Thị Hà - P. Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

         - Email: dtha.iahdrai@kontum.gov.vn

         -  SĐT: 096.452.0878.

 5. BAN DÂN VẬN HUYỆN ỦY

         - Ông: Pờ Ly Hảo – UVBTV, Trưởng Ban Dân Vận Huyện uỷ

         - Email: plhao.iahdrai@kontum.gov.vn

          SĐT: 0983925112

        - Bà : Y Giang Ly - P. Trưởng Ban Dân vận

        -  Email: 

        -   SĐT:0164.360.9799

        

   6. TRUNG TÂM CHÍNH TRỊ HUYỆN

       -  Ông: Đào Anh Tuấn - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Kiêm Giám Đốc Trung tâm

         SĐT: 0974731714
         
          Email: anhtuanst1402@gmail.com
 
        - Ông: Hà Ngọc KhanhPhó Giám đốc Trung tâm
       
        - Email: hnkhanh.iahdrai@kontum.gov.vn                                                                                                            

 

TTVHTHDL&TT
Số lượt xem:11064
public Liên kết website

 

Trang chủ|Đăng nhập
 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN IA H'DRAI - TỈNH KON TUM

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân huyện Ia H'Drai.

Người chịu trách nhiệm chính: (Ông) Nguyễn Tiến Dũng - HUV - Phó chủ tịch UBND huyện Ia H'Drai

Tổ trưởng tổ biên tập: (Bà) Đinh Thị Hà - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy.

Quản lý thường trực: Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông, huyện Ia H'Drai, tỉnh Kon Tum

Email: iahdrai-kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02606504678.

 

138900 Tổng số người truy cập: 1619 Số người online:
Phát triển:TNC