banner
Thứ 4, ngày 21 tháng 10 năm 2020

HUYỆN UỶ IA H'DRAI
22-2-2019

Địa chỉ : Thôn 1, Xã Ia Tơi, Huyện Ia H'Drai, Tỉnh Kon Tum

 

 I. THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY

            - Ông: Nguyễn Hữu Thạch, TUV, Bí thư Huyện ủy 

            - Ông: A Khiên, Phó Bí thư thường trực Huyện uỷ

            - Ông:  Võ Anh Tuấn, Phó Bí thư Huyện ủy

              II. CÁC CƠ QUAN THAM MƯU, GIÚP VIỆC HUYỆN ỦY - HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

1. VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY - HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

         - Ông: Lương Viết Tú - Chánh Văn phòng 

          SĐT: 

         - Ông: Nguyễn Ngọc Quang - P. Chánh Văn phòng 

          SĐT: 

          - Ông: Nguyễn Hoài Nam - P. Chánh Văn phòng 

          SĐT: 02606504678

2. CƠ QUAN TỔ CHỨC- NỘI VỤ HUYỆN

            - Ông: Trần Nam Bộ - Trưởng cơ quan 

           SĐT: 0982453179

           - Ông: Nguyễn Vĩnh Thịnh - P. Trưởng cơ quan

           SĐT: 0911543838

            - Ông: Trần Việt Dũng - P. Trưởng cơ quan

            - SĐT: 

 3.  CƠ QUAN ỦY BAN KIỂM TRA - THANH TRA HUYỆN

          - Ông: Nguyễn Mạch - Trưởng cơ quan

          SĐT: 02606512555

         - Ông: Võ Quang Hiền  - Phó trưởng cơ quan

          SĐT: 0985054827

         - Ông: Đông Văn Sơn - Phó chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Huyện uỷ

 4. BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY

        - Ông: Đào Anh Tuấn  - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

          SĐT: 0974731714.

        - Ông: Rơ Châm Luy - P. Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

           SĐT: 0988. 816.2205

 5. BAN DÂN VẬN HUYỆN ỦY

         - Ông: Pờ Ly Hảo – UVBTV, Trưởng Ban Dân Vận Huyện uỷ

          SĐT: 0983925112

         - Ông: Trần Văn Chiến - P. Trưởng Ban Dân vận

          SĐT: 0963386616

   6. TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HUYỆN

       -  Ông: Đào Anh Tuấn - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Kiêm Giám Đốc Trung tâm

         SĐT: 0974731714
 

        - Ông: Hà Ngọc KhanhPhó Giám đốc Trung tâm                                                                                                               

 

TTVHTHDL&TT
Số lượt xem:4939
public Liên kết website

 

Trang chủ|Đăng nhập
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN IA H'DRAI - TỈNH KON TUM
Chịu trách nhiệm nội dung: Đồng chí Lãnh đạo UBND huyện Ia H'Drai, tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập thông tin: Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông huyện Ia H'Drai, tỉnh Kon Tum;
Email: iahdrai-kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02606515666.
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM KỸ THUẬT
138900 Tổng số người truy cập: 32 Số người online:
Phát triển:TNC