banner
Thứ 5, ngày 13 tháng 6 năm 2024
HUYỆN UỶ IA H'DRAI
22-2-2019

Địa chỉ : Thôn 1, Xã Ia Tơi, Huyện Ia H'Drai, Tỉnh Kon Tum

 

 I. THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY

            - Bà: Trương Thị Linh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy

            - Ông: A Khiên, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ

            - Ông: Võ Anh Tuấn, Phó Bí thư Huyện ủy

 II. CÁC CƠ QUAN THAM MƯU, GIÚP VIỆC HUYỆN ỦY - HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

1. VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY 

           - Ông: Trần Việt Dũng - HUV, Chánh Văn phòng  

           - Email: tvdung.iahdrai@kontum.gov.vn

           - SĐT: 0985222334

           - Ông: Lê Đại Lợi - P. Chánh Văn phòng 

           - Email:ldloi.iahdrai@kontum.gov.vn

             SĐT: 0968407300

         - Ông: Phùng Văn Mạnh - P. Chánh Văn phòng

         - Email: 

         -  SĐT: 0971710777.

2. BAN TỔ CHỨC HUYỆN ỦY

            - Địa chỉ thư công vụ cơ quan: cqtcnv.iahdrai@kontum.gov.vn

            - Ông: Trần Nam Bộ - UVBTV, Trưởng Ban Tổ Chức Huyện Ủy

         - SĐT: 0982453179

            - Email:tnbo.iahdrai@kontum.gov.v

            - Ông: Trần Văn Chiến - P. Trưởng Ban Tổ Chức 

            - Email: tvchien.iahdrai@kontum.gov.vn

            - SĐT: 0963386616

            - Ông: Chúc Bá Tú - Chuyên viên

            - SĐT: 0393.848.148

 3.  CƠ QUAN ỦY BAN KIỂM TRA HUYỆN ỦY

          - Ông: Nguyễn Mạch - UVBTV, Chủ nhiệm UBKT   

         - Email: nmach.iahdrai@kontum.gov.vn

         - SĐT: 02606512555

        - Ông: Phùng Ngọc Chiến - HUV, Phó Chủ nhiệm UBKT

        - SĐT: 0981310491

        - Bà: Huỳnh Thị Thu Tâm - Chuyên viên.

        - SĐT: 0966.010.379

4. BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY

        - Ông: Đào Anh Tuấn  - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy.

        - Email: datuan.iahdrai@kontum.gov.vn

          SĐT: 0974731714.

        - Ông: Rơ Chăm Luy - HUV, Phó. Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

        - Email: rcluy.iahdrai@kontum.gov.vn

           SĐT: 0988. 816.2205

       - Ông: Hà Ngọc Khanh - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ

        - Email: hnkhanh.iahdrai@kontum.gov.vn    
        - SĐT: 0979172875 

 5. BAN DÂN VẬN HUYỆN ỦY

         - Ông: Pờ Ly Hảo – UVBTV, Trưởng Ban Dân Vận Huyện uỷ

         - Email: plhao.iahdrai@kontum.gov.vn

          SĐT: 0982306796

        - Bà : Y Giang Ly - P. Trưởng Ban Dân vận

        -  Email: ygly.iahdrai@kontum.gov.vn    

        -   SĐT:034.360.9799

       6. TRUNG TÂM CHÍNH TRỊ HUYỆN

       -  Ông: Đào Anh Tuấn - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Kiêm Giám Đốc Trung tâm

        - SĐT: 0974731714
        - Email: anhtuanst1402@gmail.com
       
        - Ông : Nguyễn Quang Thọ - P. Giám đốc Trung tâm Chính trị 

        -  Email: nqtho.iahdrai@kontum.gov.vn  

        -   SĐT:0868610999

       - Ông: Lãi Thế Thành - Chuyên viên
        - SĐT: 096.110.0036
                                                                                                     
TTVHTHDL&TT
Số lượt xem:34327
public Liên kết website

 

Trang chủ|Đăng nhập
 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN IA H'DRAI - TỈNH KON TUM

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân huyện Ia H'Drai.

Người chịu trách nhiệm chính: (Ông) Nguyễn Tiến Dũng - HUV - Phó chủ tịch UBND huyện Ia H'Drai.

Tổ trưởng tổ biên tập: (Ông) Nguyễn Xuân Thái - Phó Trưởng phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Ia H'Drai - Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông, huyện Ia H'Drai

Quản lý thường trực: Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông, huyện Ia H'Drai, tỉnh Kon Tum.

Email: iahdrai-kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02606521999

Chung nhan Tin Nhiem Mang

138902 Tổng số người truy cập: 907 Số người online:
Phát triển:TNC