banner
Thứ 7, ngày 8 tháng 8 năm 2020

về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh bạch hầu và sốt xuất huyết Dengue trên địa bàn huyện

Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra, xử lý phương tiện không đảm bảo điều kiện lưu hành tham gia giao thông; kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán h...

Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công điện thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Nhằm tiếp tục chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Ngày 13/4/2020, UBND huyện tiếp tục có Văn bản số 502/UBND-TH yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trên cơ sở chức năng, n...

Thực hiện Công văn số 1139/UBND-KGVX ngày 08/4/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc thực hiện nghiêm biện pháp cách ly y tế tại nhà/lưu trú để phòng, chống dịch Covid-19. Ngày 09/4/2...

Ngày 04/4/2020 Ủy ban nhân dân huyện ban hành Văn bản số 439/UBND-TH gửi các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân huyện; Ủy ban nhân dân các xã tiếp tục triển khai các nhiệm vụ cấp bách trong phòng, ...

Trang sau
info THÔNG BÁO
public Liên kết website
play_circle_filled THƯ VIỆN VIDEO
?
Trang ch?|??ng nh?p
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN IA H'DRAI - TỈNH KON TUM
Chịu trách nhiệm nội dung: Đồng chí Lãnh đạo UBND huyện Ia H'Drai, tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập thông tin: Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông huyện Ia H'Drai, tỉnh Kon Tum;
Email: iahdrai-kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02606515666.
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM KỸ THUẬT
138900 T?ng s? ng??i truy c?p: 233 S? ng??i online:
Phát tri?n:TNC Best Replica Watches