banner
Chủ nhật, ngày 31 tháng 5 năm 2020

Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công điện thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Nhằm tiếp tục chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Ngày 13/4/2020, UBND huyện tiếp tục có Văn bản số 502/UBND-TH yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trên cơ sở chức năng, n...

Thực hiện Công văn số 1139/UBND-KGVX ngày 08/4/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc thực hiện nghiêm biện pháp cách ly y tế tại nhà/lưu trú để phòng, chống dịch Covid-19. Ngày 09/4/2...

Ngày 04/4/2020 Ủy ban nhân dân huyện ban hành Văn bản số 439/UBND-TH gửi các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân huyện; Ủy ban nhân dân các xã tiếp tục triển khai các nhiệm vụ cấp bách trong phòng, ...

Trang sau
info THÔNG BÁO
public Liên kết website
play_circle_filled THƯ VIỆN VIDEO
Trang chủ|Đăng nhập
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN IA H'DRAI - TỈNH KON TUM
Chịu trách nhiệm nội dung: Đồng chí Lãnh đạo UBND huyện Ia H'Drai, tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập thông tin: Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông huyện Ia H'Drai, tỉnh Kon Tum;
Email: iahdrai-kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02606515666.
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM KỸ THUẬT
138899 Tổng số người truy cập: 108 Số người online:
Phát triển:TNC