banner
Thứ 6, ngày 29 tháng 9 năm 2023
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
614/BC-UBND 26/9/2023 Báo cáo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (Kỳ báo cáo: Từ năm 2022 đến ngày 20/9/2023) Phục vụ Đoàn kiểm tra Ban Dân tộc
1581/UBND-TH 26/9/2023 Công văn về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền dự án Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi)
227/QĐ(CT)-UBND 25/9/2023 Quyết đinh về việc điều chỉnh, giao số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên năm 2023
1578/UBND-TH 25/9/2023 Công văn về việc triển khai thực hiện Nghị định số 56/2023/NĐ-CP ngày 24/7/2023 của Chính phủ
612/BC-UBND 25/9/2023 Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh ước thực hiện năm 2023; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2024
1573/UBND-TH 23/9/2023 Công văn về việc đề nghị rà soát và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2023 trên địa bàn huyện
192/QĐ(UB)-UBND 23/9/2023 Quyết định về việc Kiện toàn Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự huyện Ia H’Drai
177/KH-UBND 23/9/2023 Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia (ngày 10/10) năm 2023 trên địa bàn huyện Ia H’Drai
606/BC-UBND 22/9/2023 Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện Ia H’Drai (Thời gian làm báo cáo tính từ ngày 01/01/2022 đến 30/06/2023)
176/KH-UBND 21/9/2023 Kế hoạch triển khai thực hiện Dự án 10, Tiểu Dự án 2 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023
592/BC-UBND 20/9/2023 Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ các tháng cuối năm 2023
226/QĐ(CT)-UBND 20/9/2023 Quyết định Về việc Kiện toàn Hội đồng khoa học và công nghệ huyện Ia H’Drai
1560/GUQ 20/9/2023 ủy quyền tiếp công dân của Chủ tich Ủy ban nhân dân huyện ngày 22/9/2023
1558/UBND-TH 20/9/2023 CV về việc tăng cường lãnh đạo triển khai các giải pháp xây dựng nông thôn mới
1556/UBND-TH 20/9/2023 Về việc giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp lần thứ 6 HĐND huyện
1540/UBND-TH 19/9/2023 Công văn về việc tiếp tục thực hiện Đề án "Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027" và Đề án "Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân"
1546/UBND-TH 19/9/2023 CV về việc tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo
174/KH-UBND 19/9/2023 KH triển khai tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc đợt 02 năm 2023
1547/UBND-TH 19/9/2023 CV de nghi BC tinh tinh hinh CSPL ATVSLD 2023
175/KH-UBND 19/9/2023 KH rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2023 trên địa bàn huyện Ia H’Drai
Trang sau
Trang chủ|Đăng nhập
 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN IA H'DRAI - TỈNH KON TUM

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân huyện Ia H'Drai.

Người chịu trách nhiệm chính: (Ông) Nguyễn Tiến Dũng - HUV - Phó chủ tịch UBND huyện Ia H'Drai.

Tổ trưởng tổ biên tập: (Ông) Nguyễn Tiến Dũng - HUV - Phó chủ tịch UBND huyện Ia H'Drai.

Quản lý thường trực: Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông, huyện Ia H'Drai, tỉnh Kon Tum.

Email: iahdrai-kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02606521999

 

138901 Tổng số người truy cập: 6370 Số người online:
Phát triển:TNC