banner
Thứ 6, ngày 24 tháng 1 năm 2020
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
81/UBND-TH 20/1/2020 Công văn về việc thực hiện gửi nhận văn bản điện tử trên địa bàn huyện
12/KH-UBND 20/1/2020 Kế hoạch: Phát huy ưu điểm, khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân
12/KH-SVHTTDL 20/1/2020 Kế hoạch Tuyên truyền Tuần VHDL năm 2020
11/KH-UBND 20/1/2020 Kế hoạch triển khai thi hành Luật dân quân tự vệ năm 2019 trên địa bàn huyện Ia H'Drai
189/KH-UBND 20/1/2020 KHUB-Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 116-KH/TU, ngày 26-11-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
7/KH-UBND 20/1/2020 Kế hoạch tổ chức Hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến cấp cơ sở, cấp huyện tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước huyện Ia H’Drai lần thứ I và Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Kon Tum lần thứ VIII
6/KH-UBND 15/1/2020 Kế hoạch triển khai công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 trên địa bàn huyện Ia H’Drai
4/KH-UBND 14/1/2020 Kế hoạch tăng cường công tác tuyên truyền, vận động thu hồi và phòng ngừa, đấu tranh các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trong dịp Tết nguyên đán Canh Tý 2020 trên địa bàn huyện.
3/KH-UBND 14/1/2020 Kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân Canh Tý năm 2020
5/KH-UBND 14/1/2020 Kế hoạch: Năm an toàn giao thông 2020 trên địa bàn huyện Ia H’Drai
10/QĐ-UBND 13/1/2020 QĐ: thu hồi kinh phí tiền lương và các khoản theo lương của các đơn vị năm 2019
1/BATGT-TH 9/1/2020 Về việc triển khai các giải pháp nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn huyện
22/UBND-TH 8/1/2020 Về việc triển khai Thông tư số 03/2018/TT-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và thực hiện tự đánh giá, chấm điểm hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019
1/QĐ-UBND 6/1/2020 Về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2020 của huyện Ia H'Drai
7/UBND-TH 5/1/2020 Thực hiện Chỉ thị số 40-CTTW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tổ chức Tết 2020
9/UBND-TH 5/1/2020 Thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phòng, chống sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng các loại pháo trên địa bàn tỉnh
2/KH-UBND 3/1/2020 Kế hoạch: Triển khai thực hiện Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 30/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên Đán Canh Tý 2020 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm
7/STNMT-CCBVMT 3/1/2020 V/v tổ chức các hoạt động truyền thông về Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh được công nhận Vườn Di sản ASEAN
1/QĐ-UBND 2/1/2020 Quyết định ban hành Kế hoạch hoạt động Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn huyện Ia
1/KH-UBND 2/1/2020 Kế hoạch thăm chúc Tết 2020
Trang sau
Trang chủ|Đăng nhập
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN IA H'DRAI - TỈNH KON TUM
Chịu trách nhiệm nội dung: Đồng chí Lãnh đạo UBND huyện Ia H'Drai, tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập thông tin: Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông huyện Ia H'Drai, tỉnh Kon Tum;
Email: iahdrai-kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02606515666.
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM KỸ THUẬT
138899 Tổng số người truy cập: 276 Số người online:
Phát triển:TNC