banner
Thứ 7, ngày 6 tháng 3 năm 2021
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
66-CV/BTGHU 5/3/2021 Công văn về triển khai tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế-xã hội năm 2020, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021
282/UBND-TH 5/3/2021 Về việc triển khai thực hiện Chương trình công tác năm 2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy
20/KH-HĐPH 4/3/2021 Hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Ia H’Drai năm 2021
277/UBND-TH 4/3/2021 Về việc tiếp tục thực hiện Chương trình cho vay đối với hộ mới thoát nghèo
259/UBND-TH 1/3/2021 Về việc tăng cường công tác phòng,chống dịch COVID-19 tại các địa phương có chung đường biên giới với CamPuChia
30/KH-UBND 1/3/2021 Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn huyện Ia H’Drai
31/PTP 25/2/2021 Về việc tiếp tục tăng cường phổ biến pháp luật về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
27/KH-UBND 23/2/2021 Kế hoạch: Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 trên địa bàn huyện Ia H’Drai
210/UBND-TH 18/2/2021 Về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống Covid-19 trên các phương tiện vận tải đi, đến địa bàn huyện
275-CV/HU 18/2/2021 V/v thông tin xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm
207/UBND-TH 14/2/2021 Về việc tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn huyện
41/QĐ(UB)-UBND 10/2/2021 Quyết định kiện toàn kiện toàn Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021, huyện Ia H’Drai
203/UBND-TH 10/2/2021 Về việc phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm và nguồn cung cấp thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán
194/UBND-TH 9/2/2021 Về việc hướng dẫn phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 10, triển khai một số nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật và tăng cường phổ biến pháp luật dịp Tết Tân Sửu 2021
189/UBND-TH 9/2/2021 Về việc tiếp tục công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021
73/BC-UBND 8/2/2021 Công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân huyện; tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện tháng 01 năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2021
19/KH-UBND 8/2/2021 Kế hoạch: Công tác thông tin đối ngoại huyện Ia H’Drai năm 2021
68/BC-UBND 7/2/2021 Báo cáo tổng kết hoạt động của UBND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026
152/UBND-TH 2/2/2021 Công văn: Về việc phối hợp với Hội Nông dân trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo
16/KH-UBND 1/2/2021 Kế hoạch triển khai công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 trên địa bàn huyện
Trang sau
Trang chủ|Đăng nhập
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN IA H'DRAI - TỈNH KON TUM
Chịu trách nhiệm nội dung: Đồng chí Lãnh đạo UBND huyện Ia H'Drai, tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập thông tin: Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông huyện Ia H'Drai, tỉnh Kon Tum;
Email: iahdrai-kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02606515666.
 
138900 Tổng số người truy cập: 228 Số người online:
Phát triển:TNC