banner
Thứ 7, ngày 8 tháng 8 năm 2020
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1049/UBND-TH 7/8/2020 Công văn: Về việc tăng cường triển khai tổ chức ngăn chặn và diệt trừ cây Mai Dương
39-TB/VP 7/8/2020 Thông báo Kết luận của đồng chí Bùi Văn Nhàng, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tại cuộc họp bàn về Kế hoạch Huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2025
1030/UBND-TH 6/8/2020 về việc chỉ đạo quyết định các biện pháp kiểm soát dịch bệnh bạch hầu, sốt xuất huyết
1028/UBND-TH 6/8/2020 Công văn: Về việc thực hiện Thông báo số 2056/TB-VPUB ngày 27 tháng 7 năm 2020 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
83/PTP 6/8/2020 Về việc giới thiệu nội dung cơ bản của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP của Chính phủ
1021-UBND 4/8/2020 Về việc tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo
1014/UBND-TH 3/8/2020 Về việc tập trung ứng phó với áp thấp nhiệt đới và mưa lũ, lũ ống lũ quét, sạt lở đất
1008/UBND-TH 31/7/2020 CV: triển khai thực hiện ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 1344/ TB-TU ngày 09 tháng 7 năm 2020
996/UBND-TH 30/7/2020 về việc khẩn trương thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch Covid- 19
996 /UBND-TH 30/7/2020 về việc khẩn trương thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch Covid- 19
351/QĐ-UBND 29/7/2020 QĐ: ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020
995/UBND-TH 29/7/2020 về việc tiếp tục triển khai phòng chống Covid- 19
994/UBND-TH 29/7/2020 CV: tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân huyện Khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021
37-TB/VP 28/7/2020 Thông báo kết luận của Đ/C chủ tịch tại Hội nghị nghị triển khai nhiệm vụ phòng, chống COVID- 19 trên địa bàn huyện
94/KH-UBND 27/7/2020 Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua "Năm dân vận khéo" 2020
990/UBND-TH 27/7/2020 Công văn: Về việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại cơ sở làm việc
986/UBND-TH 27/7/2020 CV: thực hiện Chương trình giám sát 6 tháng đầu năm 2021 của HĐND huyện
983/UBND-TH 27/7/2020 về việc triển khai công tác thanh tra, phòng, chống tham nhũng và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong 6 tháng cuối năm 2020
978/UBND-TH 26/7/2020 Tiếp tục công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19 trong tình hình mới
977/UBND-TH 25/7/2020 về việc triển khai Nghị quyết số 121/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội
Trang sau
?
Trang ch?|??ng nh?p
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN IA H'DRAI - TỈNH KON TUM
Chịu trách nhiệm nội dung: Đồng chí Lãnh đạo UBND huyện Ia H'Drai, tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập thông tin: Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông huyện Ia H'Drai, tỉnh Kon Tum;
Email: iahdrai-kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02606515666.
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM KỸ THUẬT
138900 T?ng s? ng??i truy c?p: 218 S? ng??i online:
Phát tri?n:TNC Best Replica Watches