banner
Thứ 2, ngày 6 tháng 2 năm 2023
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
18/QĐ(UB)-UBND 2/2/2023 Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Ia H’Drai.
24/QĐ(CT)-UBND 31/1/2023 Quyết định phê duyệt Dự án "thực hiện mô hình giảm nghèo hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng (hỗ trợ chăn nuôi hươu lấy nhung)" của Dự án 2 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022 trên địa bàn Thôn 1, Thôn 5, Thôn 6, Thôn Ia Đal, Thôn Ia Der, Thôn Chư Hem xã Ia Đal (Thay thế Quyết định số 23/QĐ-UBND ngày 27/1/2023 của Ủy ban nhân dân huyện)
22/QĐ(CT)-UBND 21/1/2023 Quyết định phê duyệt Dự án "thực hiện mô hình giảm nghèo hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng (hỗ trợ bò cái sinh sản)" của Dự án 2 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022 trên địa bàn Thôn 3, Thôn 4, Thôn 5, Thôn 6, Thôn Ia Đal, Thôn Chư Hem xã Ia Đal.
21/QĐ(CT)-UBND 19/1/2023 Quyết định phê duyệt Dự án "thực hiện mô hình giảm nghèo hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng (hỗ trợ bò cái sinh sản)" của Tiểu dự án 1 Dự án 3 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022 trên địa bàn Thôn 1, Thôn 2, Thôn 6, Thôn 7, Thôn 8, Thôn Ia Der xã Ia Đal
15/QĐ(UB)-UBND 19/1/2023 Quyết định Về việc ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội đồng nhân dân, Quyết định Ủy ban nhân dân tỉnh và các Nghị quyết Huyện ủy, Hội đồng nhân dân huyện về kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023
75/UBND-TH 19/1/2023 Công văn về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và mùa lễ hội năm 2023
63/UBND-TH 18/1/2023 Công văn tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2023 và Tết Nguyên đán Quý Mão
28/BC-UBND 18/1/2023 Báo cáo tình hình trước Tết Nguyên Đán Quý Mão trên địa bàn huyện Ia H’Drai ngày 18/01/2023 (27/12 AL)
15/KH-UBND 18/1/2023 Kế hoạch thực hiện Chương trình phối hợp tuyên truyền giữa Ủy ban nhân dân huyện Ia HDrai với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh năm 2023
16/QĐ(CT)-UBND 16/1/2023 Quyết định phê duyệt Dự án "Thực hiện dự án mô hình giảm nghèo hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng (hỗ trợ bò cái sinh sản)" của Tiểu dự án 2 thuộc Dự án 3 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022 trên địa bàn thôn Ia Dơr, xã Ia Tơi
10/QĐ(UB)-UBND 13/1/2023 Quyết định ban hành Chương trình công tác trọng tâm năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện thay thế Quyết định số Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 04/01/2023 của Ủy ban nhân dân huyện.
16/BC-UBND 12/1/2023 Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành, tình hình phát triển kinh tế-xã hội tháng 12 năm 2022, phương hướng nhiệm vụ tháng 01 năm 2023
09/QĐ(UB)-UBND 12/1/2023 Quyết định về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2023 huyện Ia H'Drai
08/QĐ(CT)-UBND 11/1/2023 Quyết định phê duyệt Dự án "thực hiện mô hình giảm nghèo hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng (hỗ trợ bò cái sinh sản)" của Dự án 2 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022 trên địa bàn Thôn 7, Thôn 8, Thôn 9 xã Ia Tơi.
07./QĐ(UB)-UBND 11/1/2023 Quyết định phê duyệt Dự án "thực hiện mô hình giảm nghèo hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng (hỗ trợ bò cái sinh sản)" của Tiểu dự án 1 Dự án 3 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022 trên địa bàn Thôn 1 xã Ia Tơi
05/QĐ(CT)-UBND 11/1/2023 Quyết định Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai ban hành hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong năm 2022
17/UBND-TH 6/1/2023 Công văn về việc tăng cường công tác quản lý, chấn chỉnh hoạt động hát Karaoke tại gia đình, tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.
16/UBND-TH 6/1/2023 Về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2023 trên địa bàn huyện
12/UBND-TH 5/1/2023 Về việc tăng cường tuyên truyền, phổ biến các thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng trên địa bàn huyện
02/QĐ(UB)-UBND 4/1/2023 Quyết định ban hành Chương trình công tác trọng tâm năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện
Trang sau
Trang chủ|Đăng nhập
 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN IA H'DRAI - TỈNH KON TUM

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân huyện Ia H'Drai.

Người chịu trách nhiệm chính: (Ông) Nguyễn Tiến Dũng - HUV - Phó chủ tịch UBND huyện Ia H'Drai.

Tổ trưởng tổ biên tập: (Ông) Nguyễn Tiến Dũng - HUV - Phó chủ tịch UBND huyện Ia H'Drai.

Quản lý thường trực: Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông, huyện Ia H'Drai, tỉnh Kon Tum.

Email: iahdrai-kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02606521999

 

138900 Tổng số người truy cập: 2404 Số người online:
Phát triển:TNC