banner
Thứ 7, ngày 6 tháng 3 năm 2021

THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN, CÁC BAN HĐND HUYỆN
22-2-2019

THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND HUYỆN IA H’DRAI

 

   

2. Đồng chí: Lương Văn Thám

HUV, Phó Chủ tịch HĐND huyện

3. Đồng chí: Ngô Văn Thuy

 Trưởng Ban KT-XH HĐND huyện

4. Đồng chí: Nguyễn Văn Cường

 

HUV, Trưởng ban Pháp chế HĐND Huyện

I. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân huyện

1. Hội đồng nhân dân huyện thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo Điều 26 Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các quy định pháp luật khác có liên quan.

2. Hội đồng nhân dân huyện thực hiện hoạt động giám sát theo Luật Hoạt động  giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân.

3. Hội đồng nhân dân huyện, đại biểu HĐND huyện thực hiện việc tiếp công dân theo quy định của Luật Tiếp công dân.

II. Nhiệm vụ, quyền hạn của các Ban của Hội đồng nhân dân huyện

1. Các Ban của HĐND huyện thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định từ các Điều 108 đến Điều 111 Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

2. Các Ban tiến hành thẩm tra các báo cáo, tờ trình, kế hoạch, đề án của UBND và các ngành theo sự chỉ đạo của Thường trực HĐND huyện.

 

TTVHTTDL&TT
Số lượt xem:2733
public Liên kết website

 

Trang chủ|Đăng nhập
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN IA H'DRAI - TỈNH KON TUM
Chịu trách nhiệm nội dung: Đồng chí Lãnh đạo UBND huyện Ia H'Drai, tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập thông tin: Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông huyện Ia H'Drai, tỉnh Kon Tum;
Email: iahdrai-kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02606515666.
 
138900 Tổng số người truy cập: 366 Số người online:
Phát triển:TNC