banner
Thứ 2, ngày 15 tháng 7 năm 2024
Kế hoạch thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2024 huyện Ia H'Drai
10-7-2024

         Nhằm nhằm đánh giá hiện trạng sử dụng đất của từng đơn vị hành chính các cấp xã, huyện, hiện trạng quỹ đất đang quản lý, sử dụng, quỹ đất chưa sử dụng; đánh giá đúng thực trạng tình hình quản lý, sử dụng đất, tình hình biến động đất đai, tình hình thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt, tình hình thực hiện đo đạc, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính. Trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất trên địa bàn huyện Ia H’Drai; cung cấp số liệu tổng hợp, báo cáo chỉ tiêu thống kê quốc gia, phục vụ nhu cầu thông tin đất đai cho các hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, nghiên cứu khoa học, giáo dục và đào tạo và các nhu cầu sử dụng đất của ngành, các lĩnh vực xã hội khác trên địa bàn huyện. Ngày 10/7/2024, Uỷ ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch số 122/KH-UBND về thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2024 huyện Ia H'Drai. Theo đó, chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2024 của đơn vị mình đảm bảo chất lượng và tiến độ theo quy định; các cơ quan, đơn vị trên dịa bàn huyện phối hợp chặt chẽ với Phòng Tài nguyên và Môi trường, cử cán bộ tham gia công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất và giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc thực hiện Kế hoạch này và tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân huyện báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện theo đúng thời gian quy định.

    Chi tiết Kế hoạch tại đây.

Số lượt xem:59
Bài viết liên quan:
public Liên kết website

 

Trang chủ|Đăng nhập
 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN IA H'DRAI - TỈNH KON TUM

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân huyện Ia H'Drai.

Người chịu trách nhiệm chính: (Ông) Nguyễn Tiến Dũng - HUV - Phó chủ tịch UBND huyện Ia H'Drai.

Tổ trưởng tổ biên tập: (Ông) Nguyễn Xuân Thái - Phó Trưởng phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Ia H'Drai - Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông, huyện Ia H'Drai

Quản lý thường trực: Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông, huyện Ia H'Drai, tỉnh Kon Tum.

Email: iahdrai-kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02606521999

Chung nhan Tin Nhiem Mang

138902 Tổng số người truy cập: 1040 Số người online:
Phát triển:TNC