banner
Thứ 4, ngày 3 tháng 6 năm 2020
STT Tên Thủ tục
1 Các quy trình nghiệp vụ của cơ quan Tổ chức nội vụ
2 Các quy trình phòng Lao động thương binh và xã hội
3 Các quy trình về lĩnh vực Văn hóa thông tin
4 Các quy trình về lĩnh vực giáo dục
5 Các quy trình nhiệm vụ phòng Kinh tế - Hạ tầng
6 Các quy trình về lĩnh vực Lâm nghiệp
7 Các quy trình về lĩnh vực Phát triển nông thôn
8 Quy trình tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
9 Quy trình một cửa
10 Quy trình quản lý văn bản đi và đến
Trang chủ|Đăng nhập
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN IA H'DRAI - TỈNH KON TUM
Chịu trách nhiệm nội dung: Đồng chí Lãnh đạo UBND huyện Ia H'Drai, tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập thông tin: Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông huyện Ia H'Drai, tỉnh Kon Tum;
Email: iahdrai-kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02606515666.
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM KỸ THUẬT
138899 Tổng số người truy cập: 22 Số người online:
Phát triển:TNC