banner
Thứ 7, ngày 4 tháng 7 năm 2020
THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN
Số ký hiệu: 22/UBND-TH
Ngày ban hành: 8/1/2020
Người ký: Bùi Văn Nhàng
Trích yếu: Về việc triển khai Thông tư số 03/2018/TT-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và thực hiện tự đánh giá, chấm điểm hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019
Cơ quan ban hành: UBND
File đính kèm: Tại đây
Trang chủ|Đăng nhập
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN IA H'DRAI - TỈNH KON TUM
Chịu trách nhiệm nội dung: Đồng chí Lãnh đạo UBND huyện Ia H'Drai, tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập thông tin: Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông huyện Ia H'Drai, tỉnh Kon Tum;
Email: iahdrai-kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02606515666.
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM KỸ THUẬT
138899 Tổng số người truy cập: 50 Số người online:
Phát triển:TNC