banner
Thứ 7, ngày 8 tháng 8 năm 2020
THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN
Số ký hiệu: 37-TB/VP
Ngày ban hành: 28/7/2020
Người ký: Nguyễn Hoài Nam
Trích yếu: Thông báo kết luận của Đ/C chủ tịch tại Hội nghị nghị triển khai nhiệm vụ phòng, chống COVID- 19 trên địa bàn huyện
Cơ quan ban hành: Văn phòng - UBND
File đính kèm: Tại đây
?
Trang ch?|??ng nh?p
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN IA H'DRAI - TỈNH KON TUM
Chịu trách nhiệm nội dung: Đồng chí Lãnh đạo UBND huyện Ia H'Drai, tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập thông tin: Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông huyện Ia H'Drai, tỉnh Kon Tum;
Email: iahdrai-kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02606515666.
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM KỸ THUẬT
138900 T?ng s? ng??i truy c?p: 414 S? ng??i online:
Phát tri?n:TNC Best Replica Watches