banner
Thứ 4, ngày 29 tháng 1 năm 2020

 

Thông báo nội dung, chương trình, thời gian và địa điểm tổ chức kỳ họp lần thứ 9 HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021
30-10-2019

Số lượt xem:1095
Bài viết liên quan:
public Liên kết website
Trang chủ|Đăng nhập
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN IA H'DRAI - TỈNH KON TUM
Chịu trách nhiệm nội dung: Đồng chí Lãnh đạo UBND huyện Ia H'Drai, tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập thông tin: Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông huyện Ia H'Drai, tỉnh Kon Tum;
Email: iahdrai-kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02606515666.
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM KỸ THUẬT
138899 Tổng số người truy cập: 2355 Số người online:
Phát triển:TNC