banner
Chủ nhật, ngày 26 tháng 1 năm 2020

 

Chỉ đạo công tác phòng, chống mua bán người trên địa bàn tỉnh
15-9-2016
Để kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm mua bán người trên địa bàn tỉnh, ngày 01/9/2016, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 2065/UBND-NC triển khai thực hiện công tác phòng, chống mua bán người trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định 2546/QĐ-TTg ngày 31/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016-2020, Kế hoạch số 1765/KH-UBND ngày 03/8/2016 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” trên địa bàn tỉnh; chủ động xây dựng Kế hoạch triển khai trong phạm vi địa bàn, lĩnh vực quản lý.

Đề nghị Công an tỉnh: Chỉ đạo lực lượng Công an các cấp phối hợp với lực lượng Biên phòng tỉnh đẩy mạnh công tác điều tra cơ bản, nắm chắc tình hình, hoạt động tội phạm mua bán người và các đối tượng khác có liên quan tại các tuyến, địa bàn trọng điểm; thu thập tài liệu, chứng cứ, xác lập chuyên án, tổ chức đấu tranh bóc gỡ triệt để các đường dây tội phạm mua bán người, đưa người xuất cảnh trái phép. Phối hợp chặt chẽ với Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân các cấp đẩy mạnh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án mua bán người xảy ra trên địa bàn tỉnh (nếu có); thống nhất lựa chọn vụ án điển hình để xét xử lưu động nhằm răn đe tội phạm và phát động phong trào quần chúng. Chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, tổ chức, đoàn thể và UBND các huyện, thành phố tổ chức các hoạt động thiết thực nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và người dân tham gia công tác phòng, chống mua bán người.
UBND tỉnh giao Sở thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tin, tuyên truyền trên địa bàn tỉnh xây dựng chuyên trang, chuyên mục các tin bài, phóng sự, tăng thời thời lượng, tần suất đưa tin về phòng, chống mua bán người; đẩy mạnh các hoạt động truyền thông tại cộng đồng. Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan triển khai có hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nhất là Luật phòng, chống mua bán người, Bộ Luật hình sự và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan nhằm nâng cao nhận thức cho các các cấp, ngành và người dân chủ động phòng ngừa, tích cực tham gia phòng, chống mua bán người. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố tổ chức điều tra, rà soát nạn nhân bị mua bán giai đoạn 2011-2015; tổ chức khảo sát, đánh giá các mô hình hỗ trợ nạn nhân bền vững, hiệu quả; xây dựng cơ chế chuyển tuyến nạn nhân và thực hiện quy trình về hỗ trợ nạn nhân hòa nhập cộng đồng...
 

Thái Ninh

Theo KonTum.Gov.Vn
Số lượt xem:1237
public Liên kết website
Trang chủ|Đăng nhập
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN IA H'DRAI - TỈNH KON TUM
Chịu trách nhiệm nội dung: Đồng chí Lãnh đạo UBND huyện Ia H'Drai, tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập thông tin: Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông huyện Ia H'Drai, tỉnh Kon Tum;
Email: iahdrai-kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02606515666.
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM KỸ THUẬT
138899 Tổng số người truy cập: 2039 Số người online:
Phát triển:TNC