banner
Thứ 6, ngày 29 tháng 9 năm 2023

 
 

 

 

 

 

 

 

Hội nghị giao ban Thường trực HĐND huyện với Thường trực HĐND các xã lần thứ II
13-9-2023

Chiều 12/9, Thường trực HĐND huyện Ia H'Drai tổ chức Hội nghị giao ban với Thường trực HĐND các xã lần thứ II, nhiệm kỳ 2021-2026. Chủ trì Hội nghị có đồng chí A Khiên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và đồng chí Lương Văn Thám, HUV, Phó Chủ tịch HĐND huyện.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo các Ban HĐND huyện; Thường trực HĐND các xã.

Quang cảnh Hội nghị

Trong 06 tháng đầu năm 2023, Thường trực HĐND huyện, xã đã thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật và chương trình, kế hoạch đề ra; chuẩn bị và tổ chức thành công các kỳ họp thường lệ và chuyên đề, theo đúng quy định. Qua xem xét các báo cáo, tờ trình tại các kỳ họp, HĐND huyện đã biểu quyết thông qua 27 Nghị quyết, HĐND các xã biểu quyết thông qua 40 Nghị quyết, các nghị quyết được ban hành được chuẩn bị kỹ lưỡng, các Ban của Hội đồng nhân dân thẩm tra đảm bảo đúng quy trình, quy định phù hợp với thực tiễn địa phương, giúp cho UBND các cấp và các phòng, ban liên quan triển khai kịp thời các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

Thường trực HĐND các cấp đã thực hiện tốt chức năng chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động cùng các Ban HĐND theo quy định tại Luật tổ chức chính quyền địa phương; các Tổ đại biểu HĐND huyện và HĐND các xã thực hiện khảo sát, giám sát tại cơ sở theo kế hoạch; phối hợp với UBMTTQ VN các cấp xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp.

HĐND huyện đã tổ chức trên 12 buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp lần thứ 06 tại 03/03 xã; HĐND các xã tổ chức 05 đợt tiếp xúc cử tại các thôn trên địa bàn. Trong 6 tháng đầu năm đã có 45 lượt cử tri tham gia ý kiến, kiến nghị. Qua các cuộc tiếp xúc cử tri, các đại biểu Hội đồng nhân dân giữ được mối liên hệ với cử tri, đồng thời chịu sự giám sát của cử tri, thể hiện vai trò của người đại biểu dân cử thông qua thu thập những ý kiến, kiến nghị của cử tri, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân.

Hoạt động giám sát chuyên đề được duy trì thường xuyên và chú trọng để kiểm tra, đôn đốc thực hiện tốt Nghị quyết của HĐND các cấp đã ban hành. Thường trực HĐND các cấp đã tiến hành giám sát 05 chuyên đề, trong đó, cấp huyện tiến hành giám sát 02 chuyên đề, các xã giám sát 03 chuyên đề. Thường trực HĐND và các Ban của HĐND đã góp phần nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của HĐND, hiệu lực, hiệu quả trong công tác điều hành của chính quyền địa phương được tăng cường, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện năm 2023.

Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu thảo luận tại Hội nghị

Thường trực HĐND, các đại biểu HĐND các xã đã bám sát Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Quy chế hoạt động của HĐND các cấp, tổ chức thực thi các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ. Trong công tác tham mưu cho cấp trên, Đảng ủy xã về các Chương trình MTQG về xây dụng nông thôn mới, các chỉ tiêu cơ bản về kinh tế - xã hội và an ninh, quốc phòng… đạt chất lượng. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được UBND xã giải quyết thỏa đáng, tạo được lòng tin, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND cấp xã cũng như đại biểu HĐND xã.

Tuy nhiên, đa số đại biểu HĐND hoạt động kiêm nhiệm, do đó chưa dành nhiều thời gian để thực hiện hoạt động của đại biểu HĐND theo quy định; công tác giám sát của các Ban HĐND huyện chưa thường xuyên; một số đại biểu HĐND xã chưa thực sự dành thời gian nghiên cứu các nội dung của hội đồng dẫn đến việc tuyên truyền đến người dân đôi lúc còn chậm nên còn xảy ra tình trạng cử tri ý kiến nhiều lần một nội dung…

Đồng chí Lương Văn Thám, HUV, Phó Chủ tịch HĐND huyện phát biểu thảo luận một số nội dung tại Hội nghị

Hội nghị đã dành phần lớn thời gian để các đại biểu HĐND thảo luận, bàn giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động HĐND trong thời gian tới.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện A Khiên kết luận Hội nghị

Để làm tốt công tác của HĐND trong thời gian tới, đồng chí A Khiên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị các cơ quan, phòng ban tham mưu giúp việc cho HĐND-UBND cần chủ động nghiên cứu các văn bản chỉ đạo của cấp trên kịp thời tham mưu cho Thường trực HĐND-UBND giải quyết các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất khi có yêu cầu; các Ban của HĐND huyện, các Tổ đại biểu HĐND huyện tiếp tục thực hiện việc giám sát ít nhất 01 chuyên đề/năm theo kết luận tại Hội nghị của Thường trực HĐND huyện với Thường trực HĐND các xã lần thứ I; về giám sát chuyên đề cần bám sát Hướng dẫn tại Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH15, ngày 12/9/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các đơn vị đăng ký nội dung giám sát chuyên đề để gửi về cho Thường trực HĐND huyện.

Thường trực HĐND huyện tăng cường công tác chỉ đạo, đôn đốc, theo dõi để Nghị quyết 594/NQ-UBTVQH15 được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, tạo chuyển biến thực chất với nội dung giám sát đảm bảo tất cả các Nghị quyết, Kết luận, kiến nghị giám sát phải được báo cáo kết quả thực hiện đến Thường trực HĐND để xem xét giám sát đến khi có kết quả cuối cùng; đối với các nội dung chưa thực hiện hoặc thực hiện không đúng yêu cầu, không rõ kết quả thực hiện phải được xem xét giải trình tại phiên họp của Thường trực HĐND và báo cáo HĐND theo dõi, giám sát tại kỳ họp của HĐND.

Các Tổ đại biểu HĐND cấp huyện, xã cần bố trí, sắp xếp thời gian cho công tác đại biểu Nhân dân, tăng cường đi cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, những bức xúc của cử tri để kịp thời phản ánh đến các cơ quan thẩm quyền giải quyết theo quy định, tránh để tạo thành điểm nóng trong Nhân dân.

Tin, ảnh: Phương Dung
Số lượt xem:136
Bài viết liên quan:
public Liên kết website

 

Trang chủ|Đăng nhập
 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN IA H'DRAI - TỈNH KON TUM

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân huyện Ia H'Drai.

Người chịu trách nhiệm chính: (Ông) Nguyễn Tiến Dũng - HUV - Phó chủ tịch UBND huyện Ia H'Drai.

Tổ trưởng tổ biên tập: (Ông) Nguyễn Tiến Dũng - HUV - Phó chủ tịch UBND huyện Ia H'Drai.

Quản lý thường trực: Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông, huyện Ia H'Drai, tỉnh Kon Tum.

Email: iahdrai-kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02606521999

 

138901 Tổng số người truy cập: 502 Số người online:
Phát triển:TNC