banner
Thứ 2, ngày 15 tháng 7 năm 2024
Phiên họp trực tuyến UBND tỉnh với các địa phương triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024
4-7-2024

Chiều 04/7, đồng chí Lê Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Phiên họp trực tuyến với các huyện, thành phố đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

Dự Hội nghị tại điểm cầu huyện Ia H’Drai có thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND huyện; đại diện lãnh đạo: Chi cục Thuế huyện, Kho bạc nhà nước huyện, Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Trung tâm Y tế huyện, Hạt Kiểm lâm huyện, Bảo hiểm xã hội huyện, Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện; UBND các xã.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu huyện Ia H’Drai

Trong 6 tháng đầu năm, các cấp, các ngành trong tỉnh đã tập trung triển quyết liệt khai các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2024. Qua đó, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục ổn định, phát triển và đạt được nhiều kết quả, nhiều chỉ tiêu quan trọng của tỉnh tăng cao so với cùng kỳ và cơ bản đảm bảo tiến độ.

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 8.165 tỷ đồng, tăng 6,47% so với cùng kỳ năm trước, đứng thứ 30/63 tỉnh thành trên cả nước và cao nhất trong khu vực Tây Nguyên; thu ngân sách nhà nước ước thực hiện đạt 1.789 tỷ đồng, đạt 55% dự toán Trung ương giao, bằng 109,6% so với cùng kỳ; chi ngân sách nhà nước ước thực hiện 5.681 tỷ đồng, đạt 40,5% nhiệm vụ chi, bằng 122,4% so với cùng kỳ năm trước; tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 13.006 tỷ đồng, đạt 43,4% kế hoạch và tăng 23,4% so với cùng kỳ. Toàn tỉnh đã có 49 xã cơ bản đạt chuẩn 19/19 tiêu chí xã nông thôn mới; 05 xã được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao; 02 xã được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu; có 56 thôn (làng) vùng đồng bào DTTS đạt chuẩn thôn nông thôn mới. Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) được duy trì thực hiện, đến nay, toàn tỉnh có 236 sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên.

Hoạt động thương mại, dịch vụ tăng trưởng ổn định với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt gần 19.057 tỷ đồng, đạt 54,7% kế hoạch và tăng 12,1% so với cùng kỳ; ngành du lịch tiếp tục duy trì phát triển, ước tính trong 6 tháng đầu năm, thu hút được 1.445 nghìn lượt khách, đạt 85% kế hoạch và tăng 51,1% so với cùng kỳ năm trước; tổng doanh thu ước đạt 370 tỷ đồng, đạt 61,2% kế hoạch và bằng 96,4% so với cùng kỳ.

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh thu hút 11 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký khoảng 208 tỷ đồng; có khoảng 173 doanh nghiệp thành lập mới, đạt gần 48,1% kế hoạch và tăng 21,8% so với cùng kỳ; thành lập mới 25 HTX, nâng tổng số HTX trên địa bàn là 308 HTX, đạt 96% kế hoạch và tăng 17,6% so với cùng kỳ và có 288 tổ hợp tác, đạt 96% kế hoạch và tăng 10,8% so với cùng kỳ năm trước. Các chế độ, chính sách về an sinh xã hội và giảm nghèo được triển khai đầy đủ, kịp thời, đúng quy định; cơ sở vật chất giáo dục được quan tâm, đầu tư; tình hình dịch bệnh tương đối ổn định, kiểm soát tốt; cải cách thủ tục hành chính đạt được nhiều kết quả tích cực; công tác quản lý nhà nước về lâm nghiệp được triển khai quyết liệt; kỷ luật, kỷ cương hành chính được chú trọng; quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo…

Tại huyện Ia H’Drai, trong 6 tháng đầu năm, kinh tế tiếp tục tăng trưởng ổn định, lũy kế tổng giá trị sản xuất đến thời điểm 20/6/2024, đạt trên 3.840 tỷ đồng, đạt gần 40,9% kế hoạch, bằng 77,98% so với cùng kỳ; tổng diện tích gieo trồng trên địa bàn trên 29,3 nghìn ha, đạt 100,02% kế hoạch và bằng 105,62% cùng kỳ; tổng đàn gia súc gần 9.300 con, đạt 102% kế hoạch và bằng 113% cùng kỳ; đàn gia cầm trên 51.200 con, đạt 100,4% kế hoạch và bằng 120,22% cùng kỳ; tổng diện tích ao nuôi đạt 31 ha, số lồng nuôi đạt 120 lồng; số bể nuôi cá trên cạn là 84 bể; tổng sản lượng thủy sản nuôi trồng đạt trên 219 tấn, sản lượng khai thác đạt 45 tấn.

Công tác tuần tra, kiểm tra, truy quét các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp trên địa bàn huyện được triển khai thường xuyên, phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm trên địa bàn quản lý; công tác chỉnh trang đô thị khu Trung tâm hành chính và các cụm dân cư đón Tết Nguyên đán và xây dựng nông thôn mới được quan tâm chỉ đạo, tạo cảnh quan khang trang, sạch đẹp, văn minh; triển khai thực hiện Đề án di dân, bố trí sắp xếp dân cư trên địa bàn huyện Ia H’Drai với mục tiêu trong năm 2024, phấn đấu bố trí, sắp xếp cho 490 hộ/1.475 nhân khẩu; thương mại dịch vụ phát triển, đáp ứng tốt nhu cầu mua sắm của người dân, kiểm soát tốt cung cầu, giá cả thị trường; nhanh chóng triển khai thủ tục đầu tư theo kế hoạch đầu tư công năm 2024 và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư đang thực hiện; hoạt động chăm lo Tết cho người nghèo, gia đình chính sách, các đối tượng bảo trợ xã hội được kịp thời, chu đáo; quốc phòng, an ninh tiếp tục được duy trì giữ vững và ổn định…

Đồng chí Lê Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận phiên họp

Kết luận phiên họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn yêu cầu trong 6 tháng cuối năm 2024, Thủ trưởng các sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã xác định tại Nghị quyết số 23-NQ/TU, ngày 5/12/2023 của Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2024 và các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy; Nghị quyết số 61/NQ-HĐND, ngày 10/12/2023 của HĐND tỉnh khóa XII, Kỳ họp thứ 6 về phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2024.

Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành kế hoạch triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Kế hoạch thực hiện Quy hoạch vùng Tây Nguyên; điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y; Quy hoạch các vùng huyện, quy hoạch chung xây dựng xã trên địa bàn tỉnh; kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh thời kỳ 2021-2025; điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021- 2030 các huyện, thành phố.

Tập trung giải ngân nguồn vốn đầu tư công và các CTMTQG; triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp thu, phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách năm 2024 được HĐND tỉnh giao; tăng cường các giải pháp bồi thường giải phóng mặt bằng để sớm tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất các dự án khai thác quỹ đất theo quy định nhằm tạo nguồn thu NSNN; tập trung cho công tác ứng phó thiên tai, phòng chống lũ lụt theo phương châm 4 tại chỗ, triển khai công tác kiểm tra vận hành an toàn đập, hồ chứa trong mùa mưa; triển khai các giải pháp về cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và tăng cường thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh; chuẩn bị tốt các điều kiện, nội dung trình Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh; đảm bảo điều kiện cho chương trình, sự kiện Festival Sâm Ngọc Linh Kon Tum lần I và Tuần Văn hóa - Du lịch lần thứ V năm 2024…

Tin, ảnh: Phương Dung
Số lượt xem:161
Bài viết liên quan:
public Liên kết website

 

Trang chủ|Đăng nhập
 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN IA H'DRAI - TỈNH KON TUM

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân huyện Ia H'Drai.

Người chịu trách nhiệm chính: (Ông) Nguyễn Tiến Dũng - HUV - Phó chủ tịch UBND huyện Ia H'Drai.

Tổ trưởng tổ biên tập: (Ông) Nguyễn Xuân Thái - Phó Trưởng phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Ia H'Drai - Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông, huyện Ia H'Drai

Quản lý thường trực: Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông, huyện Ia H'Drai, tỉnh Kon Tum.

Email: iahdrai-kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02606521999

Chung nhan Tin Nhiem Mang

138902 Tổng số người truy cập: 1101 Số người online:
Phát triển:TNC