banner
Thứ 3, ngày 26 tháng 1 năm 2021

Xã Ia Đal
4-8-2019

Địa chỉ: Thôn 4 xã Ia Đal, huyện Ia HDrai, Tỉnh Kon Tum

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

E mail

1

Phùng Ngọc Chiến

HUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã

098. 131.0419 pnchien.iahdrai@kontum.gov.vn
2

 

     

3

Nguyễn Công Sơn

Phó Bí thư Đảng ủy xã

097.435.5306

ncson.iahdrai@kontum.gov.vn

4

Trần Quang Trung

Phó Chủ tịch UBND xã

0986.010.107

tqtrung.iahdrai@kontum.gov.vn

5

Đinh Thị Hà

Phó Chủ tịch UBND xã 096.452.0878 dtha.iahdrai@kontum.gov.vn

6

A Thủi

Xã đội trưởng

0169.704.8645

athui.iahdrai@kontum.gov.vn

7

Nguyễn Văn Xuân

Công chức VP-TK

0987.021.819

nvxuan.iahdrai@kontum.gov.vn

8

Võ Thị Minh Nhi

Công chức VP-TK

0989.640.992

vtmnhi.iahdrai@kontum.gov.vn

9

Nguyễn Tấn Thương

Cán bộ TC-KT

0966.546.875

ntthuong.iahdrai@kontum.gov.vn

10

Phan Thị Hữu Linh

Cán bộ TC-KT

0166.898.0643

pthlinh.iahdrai@kontum.gov.vnvn

11

Lò Văn Cao

Công chức TP - HT

0169.700.1879

lvcao.iahdrai@kontum.gov.vn

12

Đào Văn Cương

Công chức TP – HT

0167.678.3999

dcduong.iahdrai@kontum.gov.vn

13

Luân Trung Huấn

Công chức TP - HT

0965.531.641

lthuan.iahdrai@kontum.gov.vn

14

Hoàng Đình Sơn

Công chức ĐC-XD

0168.737.0509

hdson.iahdrai@kontum.gov.vn

15

Cao Xuân Thành

Công chức ĐC-XD

0978.109.978

cxthanh.iahdrai@kontum.gov.vn

 

Chủ tịch UBND xã

 

Số lượt xem:2792
Bài viết liên quan:
public Liên kết website

 

Trang chủ|Đăng nhập
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN IA H'DRAI - TỈNH KON TUM
Chịu trách nhiệm nội dung: Đồng chí Lãnh đạo UBND huyện Ia H'Drai, tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập thông tin: Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông huyện Ia H'Drai, tỉnh Kon Tum;
Email: iahdrai-kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02606515666.
 
138900 Tổng số người truy cập: 381 Số người online:
Phát triển:TNC