banner
Thứ 6, ngày 16 tháng 4 năm 2021

Xã Ia Đal
4-8-2019

Địa chỉ: Thôn 4 xã Ia Đal, huyện Ia HDrai, Tỉnh Kon Tum

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

E mail

1

Phùng Ngọc Chiến

HUV, Bí thư Đảng ủy, 

098. 131.0419 pnchien.iahdrai@kontum.gov.vn
2

Trịnh Quốc Hoàn

Phó Bí thư Đảng ủy 0983 103 755 tqhoan.iahdrai@kontum.gov.vn

3

Trần Quang Trung

Phó Chủ tịch UBND xã

0986.010.107

tqtrung.iahdrai@kontum.gov.vn
4

Nguyễn Thị Thuận

Phó Chủ tịch UBND xã   ntthuan.iahdrai@kontum.gov.vn

5

A Thủi

Xã đội trưởng

0169.704.8645

athui.iahdrai@kontum.gov.vn

6

Nguyễn Văn Xuân

Công chức VP-TK

0987.021.819

nvxuan.iahdrai@kontum.gov.vn

7

Võ Thị Minh Nhi

Công chức VP-TK

0989.640.992

vtmnhi.iahdrai@kontum.gov.vn

8

Nguyễn Tấn Thương

Cán bộ TC-KT

0966.546.875

ntthuong.iahdrai@kontum.gov.vn

9

Phan Thị Hữu Linh

Cán bộ TC-KT

0166.898.0643

pthlinh.iahdrai@kontum.gov.vnvn

10

Lò Văn Cao

Công chức TP - HT

0169.700.1879

lvcao.iahdrai@kontum.gov.vn

11

Đào Văn Cương

Công chức TP – HT

0167.678.3999

dcduong.iahdrai@kontum.gov.vn

12

Luân Trung Huấn

Công chức TP - HT

0965.531.641

lthuan.iahdrai@kontum.gov.vn

13

Hoàng Đình Sơn

Công chức ĐC-XD

0168.737.0509

hdson.iahdrai@kontum.gov.vn

14

Cao Xuân Thành

Công chức ĐC-XD

0978.109.978

cxthanh.iahdrai@kontum.gov.vn

 

 

Số lượt xem:3384
Bài viết liên quan:
public Liên kết website

 

Trang chủ|Đăng nhập
 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN IA H'DRAI - TỈNH KON TUM

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân huyện Ia H'Drai.

Người chịu trách nhiệm chính: (Ông) Nguyễn Tiến Dũng - HUV - Phó chủ tịch UBND huyện Ia H'Drai

Tổ trưởng tổ biên tập: (Ông) Thạch Xuân Hào - Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo.

Quản lý thường trực: Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông, huyện Ia H'Drai, tỉnh Kon Tum

Email: iahdrai-kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02606515666.

 

138900 Tổng số người truy cập: 119 Số người online:
Phát triển:TNC