banner
Chủ nhật, ngày 26 tháng 1 năm 2020

 

Chỉ đạo thực hiện biện pháp phòng, chống rửa tiền trong kinh doanh dịch vụ quản lý đất đai, mua bán, chuyển giao quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh
15-9-2016
Thực hiện đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1880/UBND-NNTN ngày 12/8/2016 chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền, cụ thể:

UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, khi phát hiện giao dịch có giá trị lớn, giao dịch đáng ngờ thông qua việc chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh phải tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường làm đầu mới tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo quy định.
 
Chi tiết văn bản, tải tại đây!
 
Thái Ninh
Theo KonTum.Gov.Vn
Số lượt xem:1310
Bài viết liên quan:
public Liên kết website
Trang chủ|Đăng nhập
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN IA H'DRAI - TỈNH KON TUM
Chịu trách nhiệm nội dung: Đồng chí Lãnh đạo UBND huyện Ia H'Drai, tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập thông tin: Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông huyện Ia H'Drai, tỉnh Kon Tum;
Email: iahdrai-kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02606515666.
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM KỸ THUẬT
138899 Tổng số người truy cập: 1943 Số người online:
Phát triển:TNC