banner
Thứ 7, ngày 6 tháng 3 năm 2021

Xã Ia Tơi
4-8-2019

Địa chỉ: Thôn 1 xã Ia Tơi, huyện Ia HDrai, Tỉnh Kon Tum

    STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

Hồ Thị Đào

HUV, Bí thư Đảng ủy xã

0389.104.188

htdao.iahdrai@kontum.gov.vn

2 Chế Hồng Quyền Chủ tịch UBND xã 0968423679 chquyen.iahdrai@kontum.gov.vn

3

Trần Trung Dũng

PCT UBND xã

0986519790

ttdung.iahdrai@kontum.gov.vn

4

Nguyễn Phú An

PCT UBND xã

0988101553

npan.iahdrai@kontum.gov.vn

5

Trần Văn Lam

Văn phòng – thống kê

0989482837

tvlam.iahdrai@kontum.gov.vn

6

Nguyễn Xuân Cường

Văn phòng – thống kê

01695998308

nxcuong.iahdrai@kontum.gov.vn

7

Lê Xuân Nguyên

Đại chính – xây dựng

0987287807

lxnguyen.iahdrai@kontum.gov.vn

8

Trần Văn Công

Đại chính – xây dựng

0973102872

tvcong.iahdrai@kontum.gov.vn

9

Hà Thị Sen

Tài chính- kế toán

0965107399

htsen.iahdrai@kontum.gov.vn

10

Lương Văn Giang

Tư pháp- hộ tịch

 

lvgiang.iahdrai@kontum.gov.vn

11

A Ngọc Vũ

Văn hóa- xã hội

01656765076

anvu.iahdrai@kontum.gov.vn

12

Phạm Thị Hạnh

Văn thư- lưu trữ

0966414296

 

 

Số lượt xem:4057
Bài viết liên quan:
public Liên kết website

 

Trang chủ|Đăng nhập
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN IA H'DRAI - TỈNH KON TUM
Chịu trách nhiệm nội dung: Đồng chí Lãnh đạo UBND huyện Ia H'Drai, tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập thông tin: Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông huyện Ia H'Drai, tỉnh Kon Tum;
Email: iahdrai-kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02606515666.
 
138900 Tổng số người truy cập: 367 Số người online:
Phát triển:TNC