banner
Thứ 3, ngày 26 tháng 1 năm 2021

Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2020 tỉnh Kon Tum (lần 02)
29-10-2020

Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2020 tỉnh Kon Tum (lần 02)

tải tại đây

phụ lục kèm theo:

1.Danh mục dự án điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư năm 2020.

tải tại đây

2.Danh mục dự án điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư năm 2019 kéo dài sang năm 2020.

tải tại đây 

3.Phân bổ vốn kế hoạch đầu tư năm 2019 chuyển nguồn sang năm 2020 chưa phân bổ chi tiết.

tải tại đây 

4.Phân bổ nguồn thu tiền sử dụng đất từ các dự án khai thác quỹ đất do cấp tỉnh quản lý đợt 2 năm 2020.

tải tại đây

Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện
Số lượt xem:253
Bài viết liên quan:
public Liên kết website

 

Trang chủ|Đăng nhập
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN IA H'DRAI - TỈNH KON TUM
Chịu trách nhiệm nội dung: Đồng chí Lãnh đạo UBND huyện Ia H'Drai, tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập thông tin: Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông huyện Ia H'Drai, tỉnh Kon Tum;
Email: iahdrai-kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02606515666.
 
138900 Tổng số người truy cập: 422 Số người online:
Phát triển:TNC