banner
Thứ 5, ngày 26 tháng 11 năm 2020

Các nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất của HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021
4-9-2020

1.Nghị quyết về việc điều chỉnh kinh phí thực hiện Dự án "Truyền thông và giảm nghèo về thông tin" năm 2020 thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững

2.Nghị quyết về công tác phòng, chống bạo lực,xâm hại trẻ em; thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em trên địa bàn huyện Ia H’Drai, giai đoạn 2020-2025

3.Nghị quyết về việc phân bổ tiền sử dụng đất ngân sách huyện hưởng trên địa bàn huyện Ia H’Drai năm 2020 (đợt 2)

4.Nghị quyết về việc phân bổ nguồn tăng thu ngân sách tỉnh năm 2019 cho huyện Ia H’Drai

5.Nghị quyết về việc điều tiết số thu tiền sử dụng đất thuộc dự án khai thác quỹ đất để phát triển kết cấu hạ tầng khu trung tâm hành chính huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum theo Nghị quyết 12/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh.

6.Nghị quyết về việc điều chỉnh kinh phí tiền lương, các khoản theo lương và chi khác của các đơn vị năm 2020

* Biểu kèm theo

7.Nghị quyết về việc phân bổ nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản hết nhiệm vụ chi sau quyết toán dự án hoàn thành năm 2020

* Biểu kèm theo

8.Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2020( lần 2)

9.Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 huyện IaH'Drai(lần 4)

Số lượt xem:295
Bài viết liên quan:
public Liên kết website

 

Trang chủ|Đăng nhập
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN IA H'DRAI - TỈNH KON TUM
Chịu trách nhiệm nội dung: Đồng chí Lãnh đạo UBND huyện Ia H'Drai, tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập thông tin: Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông huyện Ia H'Drai, tỉnh Kon Tum;
Email: iahdrai-kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02606515666.
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM KỸ THUẬT
138900 Tổng số người truy cập: 117 Số người online:
Phát triển:TNC