banner
Thứ 7, ngày 8 tháng 8 năm 2020

Ngày 22 tháng 6 năm 2020, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 62/2020/TT-BTC quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi thường xuyên, chi sự nghiệp có tính chất đầu tư của ngân sách nhà nước...

Ngày 16/02/2017, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt Điều lệ Hội Khuyến học huyện Ia H’Drai.

Từ ngày 10 đến 11/8/2016, HĐND tỉnh Kon Tum đã tiến hành kỳ họp thứ 2; tại kỳ họp này, HĐND tỉnh khóa XI đã thảo luận và thông qua 13 Nghị quyết, cụ thể:

Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

info THÔNG BÁO
public Liên kết website
play_circle_filled THƯ VIỆN VIDEO
?
Trang ch?|??ng nh?p
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN IA H'DRAI - TỈNH KON TUM
Chịu trách nhiệm nội dung: Đồng chí Lãnh đạo UBND huyện Ia H'Drai, tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập thông tin: Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông huyện Ia H'Drai, tỉnh Kon Tum;
Email: iahdrai-kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02606515666.
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM KỸ THUẬT
138900 T?ng s? ng??i truy c?p: 415 S? ng??i online:
Phát tri?n:TNC Best Replica Watches