banner
Thứ 7, ngày 6 tháng 3 năm 2021

Nghị định số 63/2019/NĐ-CP ngày 11/07/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; KBNN, n...

Ngày 22 tháng 6 năm 2020, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 62/2020/TT-BTC quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi thường xuyên, chi sự nghiệp có tính chất đầu tư của ngân sách nhà nước...

Ngày 16/02/2017, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt Điều lệ Hội Khuyến học huyện Ia H’Drai.

Từ ngày 10 đến 11/8/2016, HĐND tỉnh Kon Tum đã tiến hành kỳ họp thứ 2; tại kỳ họp này, HĐND tỉnh khóa XI đã thảo luận và thông qua 13 Nghị quyết, cụ thể:

Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

info THÔNG BÁO

public Liên kết website

 

play_circle_filled THƯ VIỆN VIDEO
Trang chủ|Đăng nhập
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN IA H'DRAI - TỈNH KON TUM
Chịu trách nhiệm nội dung: Đồng chí Lãnh đạo UBND huyện Ia H'Drai, tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập thông tin: Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông huyện Ia H'Drai, tỉnh Kon Tum;
Email: iahdrai-kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02606515666.
 
138900 Tổng số người truy cập: 388 Số người online:
Phát triển:TNC