banner
Thứ 2, ngày 5 tháng 6 năm 2023

 
 

 

 

 

 

 

 

Các Nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 03, HĐND huyện Ia H'Drai khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026
20-12-2021

Từ ngày 18-19/12, tại Hội trường Trung tâm huyện đã diễn ra  Kỳ họp thứ 03, HĐND huyện Ia H'Drai khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026. Kỳ họp đã đánh giá toàn diện, sâu sắc những nỗ lực của huyện trong việc lãnh đạo, chỉ đạo về phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh trong năm và công tác kiểm soát dịch COVID-19 trong năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2022.

Với tinh thần tập trung dân chủ, kỳ họp thứ hai, HĐND huyện, khóa XI đã thành công tốt đẹp, hoàn thành các nội dung chương trình đề ra. Các đại biểu HĐND huyện đã thống nhất, biểu quyết thông qua 13 Nghị quyết:

1. Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2022.

* biểu kèm theo

2. Nghị quyết về dự toán thu, chi ngân sách huyện và phân bổ dự toán ngân sách cấp huyện năm 2022.

* biểu kèm theo

3. Nghị quyết về vệc bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2021(lần 5).

4. Nghị quyết về điều chỉnh Kế hoạch thực hiện mục tiêu huyện đạt nông thôn mới vào cuối nhiệm kỳ 2025, định hướng đến năm 2030.

* Phụ lục kèm theo

5. Nghị quyết về việc phân bổ tiền sử dụng đất ngân sách cấp huyện trên địa bàn huyện Ia H’Drai (đợt 3).

6. Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2022 huyện IaH’Drai.

* biểu kèm theo

7. Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 huyện Ia H’Drai (lần 1).

8. Nghị quyết về quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 của huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum.

9. Nghị quyết về thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum.

10. Nghị quyết về chương trình hoạt động năm 2022 của HĐND huyện.

11. Nghị quyết về kinh phí hoạt động năm 2022 của HĐND huyện.

12. Nghị quyết về thông qua Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2022 của HĐND huyện.

13. Nghị quyết về thông qua quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Ia H’Drai khóa XI, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

* Kèm theo Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện

Tin: Thanh Xuân
Số lượt xem:1780
Bài viết liên quan:
public Liên kết website

 

Trang chủ|Đăng nhập
 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN IA H'DRAI - TỈNH KON TUM

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân huyện Ia H'Drai.

Người chịu trách nhiệm chính: (Ông) Nguyễn Tiến Dũng - HUV - Phó chủ tịch UBND huyện Ia H'Drai.

Tổ trưởng tổ biên tập: (Ông) Nguyễn Tiến Dũng - HUV - Phó chủ tịch UBND huyện Ia H'Drai.

Quản lý thường trực: Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông, huyện Ia H'Drai, tỉnh Kon Tum.

Email: iahdrai-kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02606521999

 

138900 Tổng số người truy cập: 728 Số người online:
Phát triển:TNC