banner
Thứ 6, ngày 16 tháng 4 năm 2021

Các Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp lần thứ 11, HĐND huyện khóa X, Nhiệm kỳ 2016-2021
21-12-2020

1.Nghị quyết về việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND huyện Ia H'Drai , khóa X, Nhiệm kỳ 2016-2021

2. Nghị quyết về việc bầu Phó Chủ tịch UBND huyện Ia H'Drai, khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021.      

3.Nghị quyết  về việc miễn nhiệm chức vụ trưởng ban Kinh tế-xã hội HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021.

4.Nghị quyết  về việc  miễn nhiệm đại biểu HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021.

5.Nghị quyết  về việc  miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Ia H'Drai  khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021.

6.Nghị quyết  về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ 6 tháng đầu năm 2021 của HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021.

7.Nghị quyết  về chương trình hoạt động của HĐND huyện năm 2021.

8.Nghị quyết  về việc bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Ia H'Drai khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021.

9.Nghị quyết  về kinh phí hoạt động của HĐND huyện năm 2021 .

10.Nghị quyết  về phương hướng nhiệm vụ Kinh tế -xã hội năm 2021 .

11.Nghị quyết  về dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của huyện Ia H'Drai.

12.Nghị quyết về dự toán thu, chi ngân sách huyện và phân bổ dự toán ngân sách cấp huyện năm 2021

* biểu kèm theo 1

biểu kèm theo 2

13.Nghị quyết phê duyệt Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước huyện năm 2021.

 

Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện
Số lượt xem:351
Bài viết liên quan:
public Liên kết website

 

Trang chủ|Đăng nhập
 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN IA H'DRAI - TỈNH KON TUM

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân huyện Ia H'Drai.

Người chịu trách nhiệm chính: (Ông) Nguyễn Tiến Dũng - HUV - Phó chủ tịch UBND huyện Ia H'Drai

Tổ trưởng tổ biên tập: (Ông) Thạch Xuân Hào - Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo.

Quản lý thường trực: Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông, huyện Ia H'Drai, tỉnh Kon Tum

Email: iahdrai-kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02606515666.

 

138900 Tổng số người truy cập: 68 Số người online:
Phát triển:TNC