banner
Thứ 7, ngày 20 tháng 4 năm 2024
Các Nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 04, HĐND huyện Ia H'Drai khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026
14-7-2022

1. Nghị quyết về việc thông qua chương trình giám sát năm 2023 của HĐND huyện

2. Nghị quyết Về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Đường ĐĐT31 (N57-N54)

3. Nghị quyết Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện năm 2021 và phân bổ kết dư năm 2021

* Phụ lục kèm theo

4. Nghị quyết Về việc phân bổ tiền sử dụng đất ngân sách cấp huyện hưởng trên địa bàn huyện Ia H’Drai năm 2022 (đợt 2)

* Phụ lục kèm theo

5. Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 24/4/2020 của Hội đồng nhân dân huyện Ia H’Drai về việc giao Ủy ban nhân dân huyện quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm C

6. Nghị quyết Về mục tiêu, nhiệm vụ và dự toán ngân sách Trung ương năm 2022 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Ia H’Drai

* Phụ lục kèm theo

7. Nghị quyết Về việc điều chỉnh nhiệm vụ chi năm 2022 (lần 1)

* Biểu kèm theo

8. Nghị quyết Về việc phê duyệt chủ trương đầu xây dựng dự án: Đầu tư đường ống cấp III trung tâm huyện Ia H’Drai

9. Nghị quyết Về việc phê duyệt chủ trương đầu Dự án hỗ trợ trồng rừng sản xuất tập trung trên địa bàn huyện Ia H’Drai năm 2022

10. Nghị quyết Về việc phê duyệt chủ trương đầu xây dựng dự án: Đầu tư kết cấu hạ tầng khu thương mại, dịch vụ và dân cư dọc Quốc lộ 14C Trung tâm huyện Ia H’Drai

11. Nghị quyết về việc Cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện và miễn nhiệm chức vụ chủ tịch HĐND huyện

12. Nghị quyết về việc chương trình hoạt động của HĐND huyện 6 tháng cuối năm 2022

13. Nghị Quyết Về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai xây dựng Trung tâm hành chính điều hành thông minh trên địa bàn huyện Ia H’Drai

Triển khai xây dựng Trung tâm hành chính điều hành thông minh trên địa bàn huyện Ia H’Drai

* Phụ lục kèm theo

14. Nghị quyết Về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2022

15.Nghị quyết Về mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương; mức vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách địa phương đối ứng thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Ia H’Drai

16. Nghị quyết Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 huyện Ia H’Drai (lần 3)

* Biểu kèm theo

17. Nghị quyết Về việc phân bổ, điều chỉnh nguồn vốn đầu tư hết nhiệm vụ chi

 

Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện
Số lượt xem:1554
Bài viết liên quan:
public Liên kết website

 

Trang chủ|Đăng nhập
 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN IA H'DRAI - TỈNH KON TUM

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân huyện Ia H'Drai.

Người chịu trách nhiệm chính: (Ông) Nguyễn Tiến Dũng - HUV - Phó chủ tịch UBND huyện Ia H'Drai.

Tổ trưởng tổ biên tập: (Ông) Nguyễn Xuân Thái - Phó Trưởng phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Ia H'Drai - Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông, huyện Ia H'Drai

Quản lý thường trực: Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông, huyện Ia H'Drai, tỉnh Kon Tum.

Email: iahdrai-kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02606521999

Chung nhan Tin Nhiem Mang

138902 Tổng số người truy cập: 1307 Số người online:
Phát triển:TNC