banner

 

Thứ 4, ngày 24 tháng 7 năm 2024
Các Nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 05, HĐND huyện Ia H'Drai khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026
3-1-2023

NGHỊ QUYẾT 

NỘI DUNG

SỐ KÝ HIỆU

Nghị quyết về việc điều chỉnh một số nội dung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2022

tải tại đây

41/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc điều chỉnh Điều 1 Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 10 tháng 11 năm 2022 của Hội đồng nhân dân huyện Ia H’Drai

tải tại đây

42/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương để thực hiện các công trình, dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn huyện Ia H’Drai năm 2022 và bổ sung, phân bổ phần đối ứng ngân sách huyện vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2022 của huyện Ia H’Drai (lần 1)

tải tại đây

43/NQ-HĐND

Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

tải tại đây

44/NQ-HĐND

Nghị quyết về dự toán thu, chi ngân sách huyện và phân bổ dự toán ngân sách cấp huyện năm 2023

tải tại đây

45/NQ-HĐND

Nghị quyết Về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2023 huyện Ia H’Drai

tải tại đây

46/NQ-HĐND

Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch HĐND huyện

tải tại đây 47/NQ-HĐND

Nghị quyết Chương trình hoạt động năm 2023 HĐND huyện

tải tại đây 48/NQ-HĐND

Nghị quyết ban hành Kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ năm 2023.

tải tại đây 49/NQ-HĐND

 

 

 

 

 

Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện
Số lượt xem:1132
Bài viết liên quan:
public Liên kết website

 

Trang chủ|Đăng nhập
 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN IA H'DRAI - TỈNH KON TUM

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân huyện Ia H'Drai.

Người chịu trách nhiệm chính: (Ông) Nguyễn Tiến Dũng - HUV - Phó chủ tịch UBND huyện Ia H'Drai.

Tổ trưởng tổ biên tập: (Ông) Nguyễn Xuân Thái - Phó Trưởng phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Ia H'Drai - Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông, huyện Ia H'Drai

Quản lý thường trực: Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông, huyện Ia H'Drai, tỉnh Kon Tum.

Email: iahdrai-kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02606521999

Chung nhan Tin Nhiem Mang

138902 Tổng số người truy cập: 6250 Số người online:
Phát triển:TNC