banner
Thứ 4, ngày 8 tháng 4 năm 2020

 

Phê duyệt Điều lệ Hội Khuyến học huyện Ia H’Drai.
21-2-2017
Ngày 16/02/2017, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt Điều lệ Hội Khuyến học huyện Ia H’Drai.

Tại Quyết định số 85/QĐ-UBND ngày 16/02/2017, Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Điều lệ Hội Khuyến học huyện Ia H’Drai đã được Đại hội thành lập Hội Khuyến học huyện Ia H’Drai thông qua ngày 14/12/2016.

Hội Khuyến học huyện Ia H’Drai tổ chức xã hội của công dân Việt Nam trên địa bàn huyện, tâm huyết với sự nghiệp "trồng người", tự nguyện thành lập, nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nguồn nhân tài cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Hội có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng; hoạt động theo quy định pháp luật Việt Nam và Điều lệ Hội đuợc cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Hội hoạt động trên phạm vi huyện Ia H’Drai trong lĩnh vực giáo dục; chịu sự quản lý nhà nước của UBND tỉnh Kon Tum, Sở Nội vụ và các cơ quan có liên quan đến hoạt động của Hội; thường xuyên chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện Ia H’Drai.

 

Thanh Thủy

 

Số lượt xem:1115
Bài viết liên quan:
public Liên kết website
Trang chủ|Đăng nhập
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN IA H'DRAI - TỈNH KON TUM
Chịu trách nhiệm nội dung: Đồng chí Lãnh đạo UBND huyện Ia H'Drai, tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập thông tin: Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông huyện Ia H'Drai, tỉnh Kon Tum;
Email: iahdrai-kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02606515666.
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM KỸ THUẬT
138899 Tổng số người truy cập: 211 Số người online:
Phát triển:TNC