banner
Chủ nhật, ngày 26 tháng 3 năm 2023

 
 

 

 

 

 

 

 

Hội nghị quán triệt, phổ biến, tuyên truyền các Nghị quyết của Bộ Chính trị, Chương trình, Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Huyện ủy
14-3-2023

Sáng 14/3, Huyện ủy Ia H'Drai tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn huyện quán triệt, phổ biến, tuyên truyền các Nghị quyết của Bộ Chính trị, Chương trình, Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Huyện ủy.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu huyện

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu huyện có các đồng chí Trương Thị Linh, TUV, Bí thư Huyện ủy; A Khiên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy; tập thể lãnh đạo HĐND-UBND huyện; lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy, các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; Uỷ viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; Báo cáo viên Huyện ủy; Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ, Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu xã Ia Dom

Tham dự tại điểm cầu các xã có các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã; Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ, Đảng bộ trực thuộc; tập thể lãnh đạo các ban, ngành, mặt trận và các đoàn thể xã; Đồn trưởng, Chính trị viên các Đồn biên phòng.

Đồng chí Trương Thị Linh, TUV, Bí thư Huyện ủy phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Trương Thị Linh, TUV, Bí thư Huyện ủy đề nghị các đại biểu tham dự nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, nắm bắt kỹ các nội dung chuyên đề; phát huy tinh thần dân chủ, suy ngẫm và đưa ra những giải pháp thiết thực, hiệu quả để triển khai các nhiệm vụ phù hợp với từng cá nhân, cơ quan, đơn vị; cụ thể hóa các nội dung, triển khai phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong cơ quan, đơn vị mình để nhận thức đầy đủ các chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng và các nhiệm vụ cụ thể của địa phương, qua đó triển khai thực hiện nhiệm vụ đảm bảo đạt yêu cầu, chất lượng cao.

Tại Hội nghị, các đồng chí báo cáo viên đã phổ biến, quán triệt các Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch của Bộ Chính trị, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Huyện ủy, gồm: Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW, ngày 01-8-2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Kế hoạch số 90-KH/HU, ngày 06-3-2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Quy định số 776-QĐ/TU, ngày 16-01-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về cấp ủy viên dự sinh hoạt với chi bộ khu dân cư”; Thông báo số 685-TB/TU, ngày 01-02-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thông báo của Ban Thường vụ Huyện ủy “về chủ trương bố trí đối với cán bộ thược diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý sau khi bị kỷ luật”; Chương trình số 50-CTr/TU, ngày 09-01-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 06-10-2022 của Bộ Chính trị“về phương hướng phát triển kinh tế- xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Kế hoạch 89-KH/HU, ngày 28-02-2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Kế hoạch số 78-KH/TU, ngày 23-12-2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW, ngày 10-8-2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030”; Kế hoạch số 82-KH/TU, ngày 08-02-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 21-10-2022 của Ban Bí thư Trung ương “về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới”; Kế hoạch số 84-KH/TU, ngày 17-02-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 44-KL/TW, ngày 14-11-2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW, ngày 08-6-2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong tình hình mới”; Chương trình số 51-CTr/TU, ngày 19-01-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chương trình số 87-CTr/HU, ngày 28-02-2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 24-01-2022 của Bộ Chính trị “về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Quy định số 85-QĐ/TW, ngày 09-11-2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội”; Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 30-01-2023 của Bộ Chính trị “về phát triển và ứng dựng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới”; Kế hoạch số 83-KH/TU, ngày 13-02-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 26-10-2022 của Ban Bí thư Trung ương “về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

Tin, ảnh: Phương Dung
Số lượt xem:86
Bài viết liên quan:
public Liên kết website

 

Trang chủ|Đăng nhập
 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN IA H'DRAI - TỈNH KON TUM

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân huyện Ia H'Drai.

Người chịu trách nhiệm chính: (Ông) Nguyễn Tiến Dũng - HUV - Phó chủ tịch UBND huyện Ia H'Drai.

Tổ trưởng tổ biên tập: (Ông) Nguyễn Tiến Dũng - HUV - Phó chủ tịch UBND huyện Ia H'Drai.

Quản lý thường trực: Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông, huyện Ia H'Drai, tỉnh Kon Tum.

Email: iahdrai-kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02606521999

 

138900 Tổng số người truy cập: 629 Số người online:
Phát triển:TNC