banner
Thứ 4, ngày 21 tháng 10 năm 2020

Ia H’Drai: Chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ
18-5-2020
Thông qua các hình thức đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện nâng cao chất lượng cán bộ, đến nay, trên 95% cán bộ, công chức, viên chức từ huyện đến xã đạt chuẩn về trình độ các mặt; số chưa đạt chuẩn, huyện đang cử đi học các lớp đào tạo, bồi dưỡng và dự kiến đến năm 2022 sẽ có 100% cán bộ, công chức, viên chức các cấp đạt chuẩn nhằm đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra.

Qua sự giới thiệu của Huyện ủy Ia H’Drai, chúng tôi trao đổi với đồng chí Hồ Thị Đào - Bí thư Đảng ủy xã Ia Tơi về việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Đồng chí Hồ Thị Đào cho biết, trong nhiệm kỳ qua, công tác quy hoạch, bổ sung và đưa ra khỏi quy hoạch đối với những đồng chí không đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ phụ trách được Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ xã thực hiện công minh, chặt chẽ, tập trung, theo đúng hướng dẫn trước khi trình lên Huyện ủy phê duyệt. Hàng năm, Đảng ủy xã rà soát nguồn cán bộ ở các thôn, trong đó đặc biệt là cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ DTTS để đảm bảo chủ động nguồn bố trí, giới thiệu ứng cử theo chỉ đạo hướng dẫn của cấp trên.

Ngoài ra, Đảng ủy xã Ia Tơi cử 1 đồng chí học cao cấp lý luận chính trị và 9 đồng chí học trung cấp lý luận chính trị, đồng thời tạo điều kiện cho 9 cán bộ học nâng cao chuẩn hóa bằng cấp theo quy định và thực hiện mô hình “Bí thư chi bộ là thôn trưởng” đối với thôn Ia Đơr. Nhờ đó, đến nay, toàn xã đã có 24 cán bộ, công chức, viên chức cơ bản đạt chuẩn theo quy định. Trong điều kiện mới thành lập còn nhiều khó khăn về mọi mặt, nhưng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của xã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Để làm rõ vấn đề nâng cao chất lượng cán bộ của huyện, đồng chí Trần Nam Bộ - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện Ia H’Drai cho biết, với điều kiện huyện mới thành lập, biên chế được nhà nước giao khoảng 50% lượng biên chế so với đơn vị hành chính cấp huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện đã chủ động sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí biên chế hợp lý theo hướng tinh gọn, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả.

Trong những năm qua, huyện Ia H’Drai đặc biệt quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng cán bộ. Ảnh: X.B

Cụ thể, trong nhiệm kỳ 2015-2020, huyện thành lập 3 cơ quan hợp nhất giữa cơ quan Đảng và cơ quan thuộc chính quyền, gồm: Văn phòng Huyện ủy-HĐND-UBND, cơ quan Tổ chức-Nội vụ huyện, cơ quan Ủy ban Kiểm tra-Thanh tra huyện. Đồng thời, ghép chức năng, nhiệm vụ và giảm được 4 cơ quan thuộc UBND huyện, gồm: Phòng Kinh tế - Hạ tầng thực hiện thêm chức năng, nhiệm vụ Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện; Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện thực hiện thêm chức năng, nhiệm vụ Phòng Dân tộc và Phòng Y tế huyện; Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện thực hiện thêm chức năng, nhiệm vụ Phòng Văn hóa-Thông tin.

Bên cạnh đó, huyện thực hiện mô hình Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; Trưởng ban Tuyên giáo, đồng thời là Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện. Sát nhập và bổ sung chức năng nhiệm vụ 6 đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện để thành lập Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông huyện trên cơ sở đơn vị Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện bổ sung chức năng, nhiệm vụ sự nghiệp văn hóa - thể thao; thành lập Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện trên cơ sở sáp nhập các Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Trạm Chăn nuôi và Thú y, Trạm Khuyến nông huyện; thành lập Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng huyện trên cơ sở Ban Quản lý và Đầu tư xây dựng bổ sung chức năng, nhiệm vụ Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện; sáp nhập 6 trường tiểu học, trung học cơ sở thành 3 trường tiểu học-trung học cơ sở tại các xã.

Tính đến nay, toàn huyện Ia H’Drai có 104 cán bộ, công chức, viên chức được biên chế trong các cơ quan của huyện; trong đó 50 người biên chế công chức khối Đảng, 33 người biên chế công chức khối chính quyền và 21 người biên chế viên chức thuộc UBND huyện. Ngoài ra, ngành Giáo dục và Đào tạo huyện được phân bổ 159 chỉ tiêu biên chế viên chức.      

Để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp huyện, cấp xã được Ban Thường vụ Huyện ủy quan tâm đúng mức nhằm chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức theo vị trí việc làm và chức danh cán bộ lãnh đạo quản lý để từng bước nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

Cụ thể, trong nhiệm kỳ 2015-2020, huyện cử 23 đồng chí đi học đại học và sau đại học để nâng cao trình độ chuyên môn. Đồng thời, phối hợp với Trường Chính trị tỉnh mở 1 lớp đào tạo trung cấp lý luận chính trị tại huyện cho 65 đồng chí cán bộ cấp huyện, cấp xã. Hàng năm, huyện  cử 18 cán bộ, công chức đào tạo các lớp trung cấp lý luận chính trị mở tại tỉnh.

Ngoài ra, huyện cử 17 cán bộ học cao cấp lý luận chính trị; mở 1 lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên tại huyện cho 80 cán bộ, công chức tham gia; thường xuyên cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia học các lớp bồi dưỡng tin học, ngoại ngữ phù hợp với yêu cầu và nhiệm vụ công tác được phân công để đảm bảo chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Nhờ đó, đến nay trên 95% cán bộ, công chức, viên chức từ huyện đến xã đạt chuẩn về trình độ các mặt. Còn 5% cán bộ, công chức, viên chức chưa đạt chuẩn, đang được cử đi học các lớp đào tạo, bồi dưỡng và dự kiến đến năm 2022 sẽ có 100% cán bộ, công chức, viên chức các cấp đạt chuẩn.

Đối với 3 xã (Ia Tơi, Ia Đal, Ia Dom) của huyện, đến nay đều được tỉnh công nhận là đơn vị hành chính loại 1, số biên chế được bố trí tối đa là 23 chỉ tiêu biên chế/xã. Cấp ủy, chính quyền các xã đã xây dựng đề án vị trí việc làm, chủ động bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức đảm bảo đúng người, sát việc, phát huy tốt năng lực, sở trường của cán bộ, công chức.

Phát huy tính chủ động, sáng tạo trong công tác cán bộ và để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Thường vụ Huyện ủy Ia H’Drai tiếp tục thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng cán bộ. Trong đó, đặc biệt chú trọng cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người DTTS và đảm bảo luôn chủ động nguồn cán bộ để bố trí, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử khi cần.

Đồng thời, Ban Thường vụ Huyện ủy Ia H’Drai có kế hoạch làm tốt công tác điều động, luân chuyển, chú trọng tăng cường cán bộ đi cơ sở nhằm đào tạo, rèn luyện từ thực tiễn; thực hiện tốt công tác nhận xét, đánh giá cán bộ, đảm bảo yêu cầu chặt chẽ, thực chất, đúng quy trình, dân chủ, tập trung trong công tác cán bộ theo hướng dẫn và các quy định của Đảng.           

 

nguồn:m.baokontum.com.vn
Số lượt xem:604
Bài viết liên quan:
public Liên kết website

 

Trang chủ|Đăng nhập
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN IA H'DRAI - TỈNH KON TUM
Chịu trách nhiệm nội dung: Đồng chí Lãnh đạo UBND huyện Ia H'Drai, tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập thông tin: Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông huyện Ia H'Drai, tỉnh Kon Tum;
Email: iahdrai-kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02606515666.
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM KỸ THUẬT
138900 Tổng số người truy cập: 279 Số người online:
Phát triển:TNC