banner
Thứ 6, ngày 29 tháng 9 năm 2023

 
 

 

 

 

 

 

 

Hội nghị giao ban Thường trực Huyện uỷ với các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc
3-6-2023

Sáng 02/6, đồng chí Trương Thị Linh, TUV, Bí thư Huyện ủy chủ trì Hội nghị giao ban Thường trực Huyện ủy với các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc tháng 5/2023.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí A Khiên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể huyện; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các Chi bộ, Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy.

Quang cảnh Hội nghị

Trong tháng 5, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy, các nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng được triển khai đồng bộ, hiệu quả.

Ban Thường vụ Huyện ủy đã kịp thời tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Tỉnh ủy, Huyện ủy; thường xuyên nắm bắt, tổng hợp và báo cáo tình hình tâm trạng, tư tưởng và dư luận xã hội để tham mưu, giải quyết các vấn đề ngay tại cơ sở, không để phát sinh điểm nóng.

Tiếp tục quan tâm thực hiện đồng bộ, đảm bảo chặt chẽ, công khai, minh bạch công tác cán bộ. Trong tháng, đã kết nạp mới 04 đảng viên, nâng tổng số đảng viên mới từ đầu năm đến nay lên 11 đảng viên. Đến thời điểm hiện tại, toàn đảng bộ huyện có 677 đồng chí, trong đó 623 đảng viên chính thức, 54 đảng viên dự bị; có 17/21 thôn trưởng là đảng viên, trong đó có 9/21 đồng chí là bí thư kiêm thôn trưởng.

Các cuộc kiểm tra, giám sát được triển khai, thực hiện theo kế hoạch đã đề ra. Qua kiểm tra đã chỉ ra những ưu điểm, hạn chế, làm rõ các nguyên nhân của ưu điểm, khuyết điểm, đề nghị đơn vị khắc phục và thực hiện tốt nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng trong thời gian tới.

Công tác dân vận được tổ chức triển khai, thực hiện kịp thời trên tất cả các lĩnh vực. Đã tổ chức các hoạt động nhân các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn của đất nước, của địa phương trong tháng; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và dư luận xã hội trong Nhân dân. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục Nhân dân tham gia thực hiện tốt phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc”, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới; triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và  Cuộc vận động“Làm thay đổi nếp nghĩ cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững” trên địa bàn huyện năm 2023; thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền và quy chế dân chủ ở cơ sở góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Nhận thức của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và Nhân dân về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ngày càng được nâng lên. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; phát huy vai trò người đứng đầu trong việc quản lý, kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực thi nhiệm vụ của công chức, viên chức và người lao động thuộc quyền quản lý; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, có nhiều dư luận quan tâm, những vấn đề nổi cộm.

Việc thực hiện Quy chế làm việc, nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng luôn được chú trọng triển khai. Các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy luôn đoàn kết thống nhất, phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, đề cao trách nhiệm của cá nhân, nhất là người đứng đầu; bám sát Quy chế làm việc của Huyện ủy và chương trình công tác, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc thực hiện quy chế làm việc; duy trì trực tiếp công dân thường xuyên, định kỳ tại Trụ sở tiếp công dân huyện…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã báo cáo, làm rõ một số nội dung được đồng chí Bí thư Huyện ủy gợi ý, đồng thời đề xuất, kiến nghị những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương. như:; các chỉ tiêu liên quan tới trồng rừng, trồng cây phân tán; giải ngân; ntm;

Đồng chí Bí thư Huyện ủy Trương Thị Linh phát biểu kết luận Hội nghị

Kết luận Hội nghị, đồng chí Trương Thị Linh, TUV, Bí thư Huyện ủy đề nghị các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ, đảng bộ hết sức trách nhiệm, triển khai thực hiện nhiệm vụ phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu trong 6 tháng đầu năm về phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; rà soát, xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý theo đúng quy định; tiếp tục tăng cường công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra; quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao hơn nữa về công tác xây dựng nông thôn mới, trong đó xã Ia Dom cần xây dựng kế hoạch cụ thể, phấn đấu xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, xã Ia Đal rà soát từng tiêu chí nhỏ trong các tiêu chí lớn, bảo đảm đến cuối năm xã thực hiện đạt các tiêu chí, về đích nông thôn mới; hàng tháng báo cáo kết quả triển khai những hoạt động hưởng ứng trong các phong trào thi đua, các Cuộc vận động, những mô hình hay, cách làm tốt tại đơn vị, địa phương; lãnh, chỉ đạo các đồng chí đảng viên, quần chúng trong chi bộ, đảng bộ tích cực hưởng ứng, tham gia các cuộc thi, giải báo chí… do Trung ương, tỉnh phát động đảm bảo chất lượng…

Tin, ảnh: Phương Dung
Số lượt xem:393
Bài viết liên quan:
public Liên kết website

 

Trang chủ|Đăng nhập
 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN IA H'DRAI - TỈNH KON TUM

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân huyện Ia H'Drai.

Người chịu trách nhiệm chính: (Ông) Nguyễn Tiến Dũng - HUV - Phó chủ tịch UBND huyện Ia H'Drai.

Tổ trưởng tổ biên tập: (Ông) Nguyễn Tiến Dũng - HUV - Phó chủ tịch UBND huyện Ia H'Drai.

Quản lý thường trực: Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông, huyện Ia H'Drai, tỉnh Kon Tum.

Email: iahdrai-kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02606521999

 

138901 Tổng số người truy cập: 371 Số người online:
Phát triển:TNC